Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3871
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program Szkolnego Kółka Wzorowego Chrześcijanina

Rozwój i wychowanie młodego człowieka to proces bardzo długotrwały i złożony. Dokonuje się on na różnych płaszczyznach życia: fizycznego, psychicznego, osobowościowego, uczuciowego, intelektualnego, etycznego. Pierwszym środowiskiem, gdzie dokonuje się wychowanie młodego człowieka, jest rodzina, która w dzisiejszych czasach przechodzi różnego rodzaju kryzysy i boryka się z różnymi problemami. Są nimi: brak pracy, a co za tym idzie bieda i ubóstwo. Brak mieszkania i środków do życia zmusza rodziców do wyjazdu za granicę w poszukiwaniu pracy, by utrzymać rodzinę. W takiej sytuacji rodzice nie są w stanie sami poradzić sobie ze swoimi obowiązkami wychowawczymi. Rodzina staje się niewydolna wychowawczo, bardzo często jest niepełna, a nawet patologiczna czy dewiacyjna. Wspomagają ją więc różne instytucje świeckie i kościelne.

W ciągu dwudziestoletniej praktyki nauczyciela katechety zauważyłam jak niewiele uwagi przywiązują rodzice do wychowania religijnego i moralnego swoich dzieci. Często tylko Kościół i szkoła są jedyną formą edukacji intelektualnej, i religijnej. Brak wzorców w domu rodzinnym, pogoń za pieniądzem, swoboda i nie zawsze właściwie rozumiana wolność, swobodny, niczym nieograniczony dostęp do mass-mediów, pozbawia młodego człowieka rozwagi, krytycyzmu i kierowania się ogólnie przyjętymi normami. Wprowadza w stan dezintegracji, rozbicia. Podczas lekcji katechetycznych zauważyłam, jak ważne i potrzebne są takie spotkania formacyjne dla dzieci, które poszukują kontaktu z Bogiem we własnym życiu. W tym celu zrodziła się myśl, by na terenie Szkoły Podstawowej w Poniatowej realizować zadania Szkolnego Koła Wzorowego Chrześcijanina. Na bazie tych doświadczeń powstała idea stworzenia Programu Szkolnego Koła Wzorowego Chrześcijanina, w szkole, w której pracuję.

Niniejszy program był realizowany w latach 2006/07. Adresowałam go do wybranych grup uczniów klas IV, V, VI, którzy wykazywali pragnienie pogłębiania i umacniania swojej wiary, a także wykazywali chęć uczestniczenia w różnych formach życia religijnego i deklarowali ochotę życia zgodnego z zasadami wiary i moralności chrześcijańskiej.

Założenia tego programu zmierzają do propagowania życia we wspólnocie ludzkiej w duchu chrześcijańskich wartości, które dają podstawę właściwego traktowania człowieka ze wszystkimi należnymi mu prawami.

Tematyka zajęć przenika wszystkie sfery życia religijnego. Cele i treści kształcenia ujęte w tematy i metody ich realizacji sprzyjają osiąganiu założeń programu. Proponowane formy pracy stwarzają możliwości atrakcyjności zajęć i zainteresowania uczniów przedstawianą tematyką. Program zawiera też przewidywane osiągnięcia ucznia, które ułatwiają planowanie pracy i wskazują zakres realizowanych treści programowych.

Realizacja programu pozwoli uczniom na przyswojenie odpowiednich treści z zakresu wiedzy religijnej i moralności chrześcijańskiej. Praca wśród rówieśników pogłębia integrację między uczniami i zachęca do współpracy i twórczej działalności.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Anna Świst
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
w Poniatowej


Zaświadczenie onlinenumer online: 82 gości

reklama