Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3866
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program pracy z uczniem zdolnym z chemii i fizyki

Inspiracją do napisania tego programu była kilkuletnia obserwacja uczniów zdolnych z chemii i fizyki na moich lekcjach oraz praca z tymi uczniami na zajęciach pozalekcyjnych.

Program powstał w oparciu o "Podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów", "Program nauczania z chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin - Wydawnictwa Nowa Era" oraz "Program nauczania z fizyki i astronomii w gimnazjum autorstwa Grażyny Francus-Ornat i Teresy Kulawik - Wydawnictwa Nowa Era".

Program dostosowany jest do pracy z uczniem zdolnym z chemii i fizyki w gimnazjum.

Ucznia zdolnego charakteryzują:

 • Wysokie osiągnięcia w nauce
 • Wysoki poziom zdolności ogólnych
 • Wysoki poziom zdolności specjalnych (uzdolnień)
 • Silna motywacja do zajmowania się interesującą go dziedziną wiedzy
 • Wytrwałość w dążeniach
 • Samodzielność
 • Poczucie własnej wartości.

  Aby nauczyciel mógł pomóc uczniowi zdolnemu musi umieć wykryć posiadane zdolności, zainteresowania, określić jego motywacje, potrzeby oraz dostosować proces nauczania do jego indywidualnych potrzeb.

  W klasie I gimnazjum dokonuję diagnozy wstępnej na podstawie analizy wyników pisanych sprawdzianów, angażowania się w prace konkursowe oraz rozmów z uczniami.

  W klasie II uczniom zdolnym proponuję podjęcie dodatkowej pracy własnej pod kierunkiem nauczyciela i zapraszam do udziału w zajęciach kółka.

  Uczniów klas III zachęcam do przygotowania się do konkursów przedmiotowych oraz Międzynarodowego Konkursu Fizycznego Lwiątko.

  Program zakłada podział pracy z uczniem zdolnym na dwie kategorie:
  1) indywidualizację w procesie lekcyjnym,
  2) indywidualizację na zajęciach pozalekcyjnych.

  (...)

  Pełna publikacja...


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  mgr inż. Anna Kruczalok
  Prywatne Gimnazjum AMICUS
  w Katowicach


 • Zaświadczenie online  numer online: 87 gości

  reklama