Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3864
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Figury płaskie i przestrzenne inaczej - zajęcia warsztatowe

Nauczanie matematyki dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim to problem wymagający trudnych i złożonych działań:
- rozważań psychologicznych,
- analiz empirycznych,
- ustaleń programowo-metodycznych.

Jak wykazały badania J. Kostrzewskiego, osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mimo jednakowego wieku inteligencji różnią się na niekorzyść od osób w normie intelektualnej w zakresie:
- percepcji wzrokowej,
- percepcji kształtów geometrycznych,
- zdolności syntezy i analizy wzrokowej,
- ustanawiania powiązań logicznych,
- poziomem ustanawiania podobieństw i różnic między przedmiotami,
- określeniem stosunków przestrzennych oraz zdolności wyobrażenia zmian pozycji lub przekształceń.

S. C. Zamskij natomiast zwraca uwagę na fakt, iż dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wykazują się ograniczoną pojemnością pamięci, dlatego też:
- z trudem przyswajają sobie nowy materiał,
- szybko zapominają,
- niedokładnie odtwarzają,
- nie potrafią wykorzystać zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce.

Trudności towarzyszące uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w nauczaniu matematyki uzasadniają konieczność uwzględniania w postępowaniu metodycznym następujących dezyderatów:
- nauczanie matematyki w szkole specjalnej musi być wzmacniane obserwacją, doświadczeniem i działaniem samych uczniów;
- w kształtowaniu wiedzy matematycznej należy wyeksponować praktyczne znaczenie opanowanych wiadomości i umiejętności;
- podstawowe pojęcia matematyczne u dzieci upośledzonych umysłowo dojrzewają powoli, należy dostarczać dzieciom możliwie dużo różnorodnych doświadczeń wprowadzających w przestrzeń, czas, wielkość, kształty, pojęcia liczbowe;
- skuteczną metodą nauczania matematyki jest organizowanie aktywności dziecka w trzech płaszczyznach: konkret, wyobraźnia, myśl;
- na zajęciach matematyki należy stosować metody wzmacniające aktywność umysłową uczniów - celem nauczania tego przedmiotu nie powinno być uzyskanie wyników, ale rozumienie problemu matematycznego;
- w początkowym, jak również w późniejszym okresie nauczania matematyki najskuteczniejszą metodą jest zabawa, którą należy wplatać w aktualne doświadczenia życiowe dzieci.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Irena Wołoszyn
mgr Jadwiga Greszta
Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF
w Rzeszowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 87 gości

reklama