Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3804
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Motywowanie uczniów do nauki

Czy często zastanawiamy się nad motywacją dzieci do nauki? Kto i jak powinien to przyciąganie kształtować? Konieczne jest kształtowanie stosunku dziecka do samego siebie: wiary we własne możliwości, zaufania do siebie, nie zniechęcania się trudnościami i niepowodzeniami, chęć rozwijania własnych uzdolnień.

Szczególnie na lekcji religii rola oceny bywa niekiedy dyskutowana. Średnia śródroczna i końcoworoczna nie bierze pod uwagę oceny z religii. Sam bodziec religijny niejednokrotnie nie wystarcza.

Właściwa motywacja uczenia się prowadzi do powstania odpowiednich uwarunkowań wewnętrznych. Ona powoduje, że nauka staje się dla uczniów subiektywnie ważna i stwarza warunki kształtowania wysokiej intelektualnej i fizycznej gotowości działania. (M.Węglińska, 1997)

W odniesieniu do nauki szkolnej pojęcie motywacji ucznia stosowane jest do wyjaśnienia, do jakiego stopnia uczniowie poświęcają uwagę i wysiłek na rozmaite przedsięwzięcia pożądane przez ich nauczycieli albo niepożądane. Motywacja dotyczy subiektywnych doznań ucznia, zwłaszcza jego chęci angażowania się w lekcję i czynności uczenia się oraz powodów takiego zaangażowania. Zasadnicze cele i strategie motywowania uczniów powinny się koncentrować wokół zachęcania ich do angażowania się w pracę na lekcji ze względu na motyw nauczenia się, to znaczy z zamiarem przyswojenia tej wiedzy lub tych umiejętności, których opanowaniu ma służyć praca na lekcji.

(...)

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

s. Ewa Burzało
Szkoła Podstawowa nr 6
w Brzegu Dolnym


Zaświadczenie onlinenumer online: 37 gości

reklama