Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3803
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wychowanie i ewangelizacja na religii

Wychowanie i oddziaływanie wychowawcze

Wychowawcy spełniają jedno z najważniejszych zadań w procesie wychowania, dlatego też Jan Paweł II podkreśla, że ich misja jest "świętym obowiązkiem powierzonym im przez rodziców i rodziny". Soborowa Deklaracja na temat wychowania chrześcijańskiego Gravissimum educationis mówi, że "wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej ostatecznego celu, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest członkiem i w których obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał udział". Według rozumienia religijnego wychowanie jest "pomocą udzielaną człowiekowi w realizacji jego człowieczeństwa, w nadaniu życiu człowieka ostatecznego sensu rozumianego na ogół jako zjednoczenie człowieka z Bogiem poprzez praktykowanie miłości bliźniego".

Elementy Wychowanie chrześcijańskie według Jana Pawła II

Fundament wychowania znajduje się w tzw. "normie personalistycznej", która uwrażliwia na wielkość i godność każdego człowieka jako osoby. W encyklice Redemptor hominis Jan Paweł II naucza, że to właśnie człowiek jest drogą Kościoła. Różnorodny proces wychowania ma doprowadzić do integracji osobowości wychowanka, tak na poziomie naturalnym jak i nadprzyrodzonym, a w samym procesie wychowania powinny się wzajemnie uzupełniać wychowanie oraz formacja duchowa.

Refleksje o wychowaniu

Papież zwraca uwagę na to, że młodość jest szczególnym bogactwem człowieka, polegającym w głównej mierze na odkrywaniu ludzkiego "ja" i związanych z nim właściwości oraz uzdolnień. Wychowanie rodzinne i szkolne dostarczają elementów dla bardzo ważnego procesu, jakim jest samowychowanie, które musi być przede wszystkim ukierunkowane na prawdę. Jan Paweł II stwierdza, że młodość człowieka można określić jako "wzrastanie", któremu odpowiada całościowo pojęty rozwój psychofizyczny człowieka.
W Liście do Rodzin Jan Paweł II stwierdza: "po pierwsze, że człowiek jest powołany do życia w prawdzie i miłości; po drugie, że każdy urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego. Wskazane prawdy odnoszą się do wychowawców, wychowanków oraz roli matki i ojca w procesie wychowawczym. Samowychowanie jest zagadnieniem wieloaspektowym, zmierza ono "do tego, aby bardziej "być" człowiekiem i chrześcijaninem, aby odkrywać i rozwijać w sobie talenty otrzymane od Stwórcy i realizować właściwe każdemu powołanie do świętości". Chrześcijaństwo przynosi dopełnienie i uwieńczenie osobowości młodego człowieka we wszystkim tym, co jest wielkie, piękne i szlachetne w świecie i w człowieku.

(...)

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

s. Ewa Burzało
Szkoła Podstawowa nr 6
w Brzegu Dolnym


Zaświadczenie onlinenumer online: 50 gości

reklama