Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3736
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wyobrażenia dziecka sześcioletniego o szkole

Praca z zakresu pedagogiki przedszkolnej.

Każda zmiana w życiu człowieka - zmiana pracy, wymaga odpowiedniego przygotowania się do wypełniania i spełniania określonych warunków.

Dzieci wstępujące do szkoły przeżywają ten sam problem. Różnie reagują na nową sytuację. Część z nich adoptuje się bardzo szybko i bez większych zakłóceń przyjmuje nowe obowiązki, część natomiast z trudem przystosowuje się do nowej sytuacji szkolnej. Przejście z przedszkola do szkoły - to zmiana warunków działania dzieci.
1.Zmiana charakteru instytucji z przedszkolnej na szkolną, jeśli chodzi o ich cele, wartości, wymagania. W szkole na plan pierwszy wysuwają się wymogi uczenia się, w przedszkolu, którego celem jest "nauczyć się uczyć", różnicowanie: "nauka" - "zabawa" nie jest całkowite - dzieci uczą się bawić, zabawa staje się usystematyzowana, są okazje do nauki. Rozpoczynając szkołę podstawową, wszystko odbywa się tak, jak gdyby to przygotowanie do nauki było skończone. Dzieci i nauczyciele wchodzą odtąd w nowy system wartości, w którym prym wiedzie zdobywanie wiedzy.
2. Zmiana warunków nauczania: czas obowiązkowych zajęć w klasie jest dłuższy niż w przedszkolu, podobnie okres odpoczynku i przerwy są skrócone o połowę, tempo postępów ściśle narzucone, zaostrzona dyscyplina, której podstawę stanowią zakazy prawie rytualne, dotychczas dziecku mało znane.

Dziecko zbliżające się do wieku szkolnego posiada wiele wiadomości i wyobrażeń o otaczającym go świecie. Na ogół każde dziecko, niezależnie od poziomu przygotowania do szkoły, dumne jest, że wstępuje w jej progi, że będzie już prawdziwym uczniem. Nie dla wszystkich jednak dzieci start będzie ten bezbolesny. Każde dziecko ma "swój świat wyobrażeń" i dopiero zetknięcie się z szarą rzeczywistością, odzwierciedla nam czy wyobrażenia dzieci są zmienne, czy są szczęśliwe, czy też rozczarowane rzeczywistością.

Rozważając sprawy związane z dojrzałością szkolną dziecka, bierzemy pod uwagę określony poziom różnych sfer rozwoju, który zapewnić mu powinien harmonijny rozwój umysłowy.

Dzieci na ogół bardzo chętnie zaczynają chodzić do szkoły. Chcą się uczyć jak inni. Gdy wstępują do szkoły doskonale czują, że przestali być "małymi przedszkolakami", a stali się już "uczniami".

Według S. Szumana dojrzałość szkolna polega na osiągnięci w pewnym wieku wrażliwości i podatności na nauczanie i wychowanie szkolne. Zakłada się przy tym, że większość dzieci jest fizycznie, społecznie i psychicznie dojrzała do uczestniczenia z należytym pożytkiem w nauce szkolnej, i że są to dzieci, które już w szkole - a nie tylko w rodzinie i w przedszkolu - można i należy wychować.(S.Szuman, Materiały do nauczania psychologii. SERIA II, 179C, Warszawa s.155)

(...)

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Irena Sowa
Miejskie Przedszkole w Pełczycach


Zaświadczenie onlinenumer online: 45 gości

reklama