Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3645
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zasady pisania programu autorskiego. Program autorski z techniki w szkole podstawowej.

Od 1998 roku jesteśmy świadkami przeprowadzenia w Polsce reformy systemu oświaty. Jest wiele przesłanek, które skłoniły władze do próby dokonania głębokich zmian w oświacie. Ważniejsze z nich to przesłanki filozoficzne, przesłanki społeczne, dominacja centralizmu, hierarchizowanie społeczeństwa, określanie kogoś nad kimś wreszcie przesłanki ekonomiczne (szkoła niedoinwestowania, szkoła z zadłużeniem).

Takie warunki spowodowały, że szkoła była ustawiona na nauczanie werbalne, nie rozwijające zdolności, zainteresowań. Świat wokół nas szybko się rozwijał. Następowały dynamiczne zmiany w świecie. Wyraźnie zauważalny jest rozwój nauki, technologii informacyjnej.

Dlatego wspomniane przeze mnie czynniki wywołały potrzebę modernizacji systemu kształcenia w celach, treściach (aktualizacja), metodach nauczania. Podstawowy cel tych zmian to sprawność kształcenia. U jej podstaw leży pragmatyzm i humanistyczna koncepcja kształcenia, rozwijanie zdolności ucznia i jego kompetencyjność.

Dlatego podejmuje próbę skonstruowania pracy na temat "Zasady pisania autorskiego programu nauczania techniki w szkole podstawowej".

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Ryszard Szymanek
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych
w Baranowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 86 gości

reklama