Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3633
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Przedsięwzięcie promujące wolontoriat wśród młodzieży gimnazjalnej

Dzisiejszy świat oferuje młodym ludziom wiele różnorodnych form spędzenia wolnego czasu. Młodzież, poszukując swojego miejsca na ziemi, zasypywana atrakcyjnymi propozycjami, często gubi się, dokonuje niewłaściwego wyboru.

Współczesna szkoła obok celów dydaktycznych stawia sobie istotniejsze jeszcze, zadania wychowawcze. Chce kształtować w młodzieży hierarchię wartości, uwrażliwiać na krzywdę i cierpienie, pomagać w zrozumieniu siebie i innych, uczyć niesienia pomocy potrzebującym.

Obecne pokolenie postrzegane jest przez dorosłych jako zapatrzeni w siebie egoiści, dla których ważne są tylko wartości materialne.

Jak krzywdzący jest to obraz dowodzi cieszący się coraz większą popularnością wolontariat, który jest alternatywną propozycją spędzenia wolnego czasu, nauki siebie i innych.

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie czy też przyjacielskie. Wszelkie kwestie prawne dotyczące zagadnienia wolontariatu reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolontariusz to osoba, która pomaga innym bezinteresownie. Wolontariat stanowi nie tylko odpowiedź na wewnętrzne pragnienie niesienia pomocy innym, bliskości drugiego, przyjaźni z nim, to również sposób na pożyteczne zagospodarowanie własnego czasu, na poczucie się użytecznym, potrzebnym dla cierpiących, oczekujących wsparcia, wreszcie na naukę.

Działalność społeczna otwiera szerokie horyzonty, pomaga przełamać własne słabości, dowartościować się, wprowadza w nowe środowiska, pozwala rozwijać nowe znajomości.

Myślenie o innych wyrażone w działalności jest protestem przeciwko bezradności i obojętności oraz ważnym zadaniem współczesnej szkoły spełniającej misję kształtowania osobowości młodego człowieka, a co za tym idzie wpływanie na przyszłą wizję świata. Niniejsze przedsięwzięcie jest próbą zainteresowania młodzieży ideą wolontariatu. Nie może bowiem zostać wolontariuszem, według pojęcia ustawy, osoba niepełnoletnia. Proponowane czynności mają zachęcić uczniów do bezinteresownej pracy na rzecz najbliższego środowiska.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Barbara Miller
Zespół Szkół nr 9
Gimnazjum nr3 we Włocławku


Zaświadczenie onlinenumer online: 38 gości

reklama