Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3538
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wpływ zajęć wychowania fizycznego na kształtowanie się osobowości dziecka

Ruch jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, nabywania doświadczeń, kształtowania nawyków, postaw i umiejętności, rozwijania uczuć społecznych. W procesie edukacji wczesnoszkolnej niezastąpiona pozostaje rola wychowania fizycznego w zakresie socjalizacji uczniów poprzez budowanie właściwych relacji międzyludzkich. Dziecko w relacjach z innymi, w konkretnych sytuacjach uczy się poczucia swojej wartości, pokonywania trudności, dokonywania wyborów, współdziałania, współodpowiedzialności za efekt, zdyscyplinowania. Wprowadzenie współzawodnictwa wymaga przestrzegania zasady fair play, umiejętności znoszenia porażek i szacunku do przeciwnika. Współpraca z uczniem mniej sprawnym podczas ćwiczeń uczy współodpowiedzialności i uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Bożena Kraut
Przedszkole nr 36
w Bielsku-Białej


Zaświadczenie onlinenumer online: 121 gości

reklama