Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3525
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wprowadzenie systemowych zmian w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w celu utrwalania wśród słuchaczy postawy odpowiedzialności za własną naukę

Istnienie problemu, który poddam tutaj analizie, dostrzegłam na kilka miesięcy przed rozpoczęciem swojego stażu na nauczyciela dyplomowanego. Pełniąc wówczas obowiązki dyrektora I NKJO w Sosnowcu zauważyłam, że wielu słuchaczy naszego kolegium ma bardzo lekceważące podejście do terminowego uzyskiwania zaliczeń. Specyfiką zakładu kształcenia nauczycieli, takiego jak nauczycielskie kolegium języków obcych, jest to, że każdy semestr zakończony jest sesją egzaminacyjną. W naszym NKJO słuchacz zobowiązany jest złożyć w sekretariacie kolegium indeks oraz kartę egzaminacyjną potwierdzające zaliczenie wszystkich przedmiotów najpóźniej do 15 marca w przypadku semestru zimowego oraz nie później niż do 26 września w przypadku semestru letniego. Tymczasem po zakończeniu zimowej poprawkowej sesji w roku szkolnym 2003/2004 roku prawie 10 procent wszystkich słuchaczy kolegium wystąpiło o przedłużenie sesji z powodu nieuzyskania wszystkich zaliczeń.

Rozmowy jakie przeprowadziłam wówczas z nauczycielami niezaliczonych przedmiotów ujawniły, że zjawisko to powtarza się od wielu lat po zakończeniu każdej sesji. Bardzo wielu słuchaczy nagminnie nie zalicza przedmiotów przed jej końcem. Co więcej, niektórzy z nich dopiero po uzyskaniu przedłużenia sesji po raz pierwszy kontaktują się z nauczycielem w celu zdania przedmiotu. Zdarza się też, że słuchacze podchodzą do zdawania zaległych przedmiotów wielokrotnie "aż do skutku", tzn. aż do otrzymania oceny pozytywnej.

Przeprowadziłam także rozmowy z samymi słuchaczami i dowiedziałam się, że niezaliczanie przedmiotów na czas stanowiło dla wielu z nich powód do dumy, a osoby solidnie przygotowujące się do zaliczeń określane były mianem "kujonów i frajerów". Okazało się też, że słuchacze, którzy zdobywają zaliczenia w przepisowym terminie czują się rozżaleni faktem, że otrzymywane przez nich w przepisowym terminie oceny liczą się do średniej ocen na dyplomie ukończenia kolegium tak samo jak pozytywne oceny otrzymywane przez osoby, które czasem wcześniej wiele razy oblewały dany przedmiot.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

dr Agnieszka Solska
I Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
w Sosnowcu


Zaświadczenie onlinenumer online: 129 gości

reklama