Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3524
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Problemy słuchacza Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych z adaptacją w grupie

Opisywany problem dotyczy słuchacza Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych (specjalność: język angielski), który w trakcie pierwszego semestru roku II zaczął w sposób widoczny izolować się od swoich kolegów. Prowadząc z jego grupą ćwiczenia z fonetyki praktycznej zauważyłam, że zawsze siedzi w ławce sam i nieodmiennie wybiera mało atrakcyjne miejsce z boku sali, przy drzwiach. Podczas zajęć nie podejmuje żadnych prób nawiązania kontaktu z innymi osobami. Wykłady ze wstępu do językoznawstwa, jakie prowadziłam dla całego jego roku, często opuszczał, a kiedy już przychodził, zawsze siadał tak, aby między nim a innymi było jedno wolne miejsce. Na przerwach między zajęciami zdecydowanie stronił od koleżanek i kolegów. Kiedy na zajęciach realizowane były zadania w podgrupach, nigdy sam nie przyłączał się do żadnej podgrupy. Co więcej, coraz częściej miał trudności ze skupieniem uwagi i często obecny był jedynie ciałem: zamiast uczestniczyć w ćwiczeniach albo robić notatki na wykładzie, czy też przynajmniej go słuchać, po prostu czytał książki, i to książki całkowicie nie związane z tematyką zajęć lub programem nauczania w kolegium. Zauważyłam też, że stopniowo zmienia się stosunek grupy do niego, że grupa zaczyna go odtrącać. Podczas zadań w formie zespołowej inni słuchacze przestali go zapraszać do współpracy. Niektórzy zaczęli w uszczypliwy sposób komentować jego zachowanie i wyśmiewać się z niego.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

dr Agnieszka Solska
I Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
w Sosnowcu


Zaświadczenie onlinenumer online: 83 gości

reklama