Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3483
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Metody prowadzenia nauki pływania wychowanków Pogotowia Opiekuńczego

Dzięki uprzejmości władz miasta i kierownictwa miejskiej pływalni wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pływackich na basenie. Aby maksymalnie wykorzystać zaistniałe możliwości postanowiłem sporządzić ramowy program prowadzenia takich zajęć w oparciu o istniejące warunki. Na etapie planowania i podczas realizacji odbyłem szereg konsultacji metodycznych z nauczycielami pływania z Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze posiadającymi pewne doświadczenie w tym zakresie. Odbyłem również wiele hospitacji zajęć nauki pływania prowadzonych w grupach różnych wiekowo i pod względem umiejętności. Grupa dzieci i młodzieży, wśród której realizowane mają być lekcje nauki pływania jest bardzo niejednorodna. Obejmuje zarówno dziewczęta jak i chłopców w wieku od 11 do 15 lat. Liczy około 12 osób, a przewidywany czas prowadzenia zajęć to jeden rok szkolny. Warunki organizacyjne, w których realizowana będzie nauka to jeden tor na 25 metrowej pływalni przy ul. Wyspiańskiego 101, w Zielonej Górze a czas trwania poszczególnej jednostki dydaktycznej wynosi 45 min. W momencie rozpoczynania nauki poszczególni uczestnicy reprezentują bardzo zróżnicowany pod względem umiejętności poziom. Część uczestników ma nieprawidłowe nawyki wyniesione z wcześniejszych doświadczeń związanych z nauką pływania, prowadzoną w sposób nieprofesjonalny np. przez kolegów lub podczas samodzielnych prób. Będę miał do czynienia z wieloma dysfunkcjami i specyficznymi trudnościami wśród moich uczniów np. z wadami postawy. Część dzieci będzie uczestniczyła również w kolejnym roku szkolnym w kontynuacji zajęć.

Jako główne cele prowadzenia nauki pływania wśród wychowanków uważam:
1. Wyposażenie dzieci w podstawy takich umiejętności i wiedzy na temat pływania, które pozwolą im na pełne wykorzystanie zalet środowiska wodnego w późniejszym czasie.
2. Wskazanie na pływanie i zabawy w wodzie jako ciekawy sposób spędzania wolnego czasu.
3. Uświadomienie dzieciom roli ruchu (szczególnie w wodzie) w rozwoju psychofizycznym.
4. Usunięcie ewentualnych wcześniejszych lęków i obaw związanych z wodą.
5. Wpojenie i utrwalenie postaw odpowiedzialności za siebie i innych.
6. Zapoznanie z niebezpieczeństwami związanymi ze środowiskiem wodnym latem i w zimie.
7. Prowadzenie działań o charakterze dyscyplinującym w kontekście bezpieczeństwa i szacunku dla drugiego człowieka.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Marek Zawartko


Zaświadczenie onlinenumer online: 178 gości

reklama