Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3409
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program ekologiczny Szkolnego Klubu Miłośników Przyrody "Budka Ekoludka"

W edukacji dzieci i młodzieży problemy z zakresu ekologii i ochrony środowiska są poruszane w trakcie realizacji materiału programowego. Narastające w szybkim tempie zagrożenia i postępująca degradacja środowiska naturalnego wymagają znacznie szerszego spojrzenia na ten problem. Fundamenty przyszłych działań, styl życia uczniów w czekającej ich przyszłości, kształtuje się już od najmłodszych lat szkolnych. Dzieci przejawiają w tym okresie dużą plastyczność umysłu i psychiki, wyrabiają się u nich pewne nawyki. Organizowany w tym okresie bezpośredni kontakt dziecka z naturą, rzetelne przekazywanie wiedzy na temat stanu naszego środowiska naturalnego oraz uświadamianie dzieciom zagrożeń jakie niesie ze sobą współczesna cywilizacja nabierają w tym okresie szczególnego znaczenia. Ochrona obecnych dóbr naszej Planety staje się sprawą wszystkich jej mieszkańców bez względu na wiek. Jest to jedna z najbardziej pilnych potrzeb obecnych czasów.

Kierując się powyższymi przemyśleniami postanowiłam założyć w naszej szkole Szkolny Klub Miłośników Przyrody "Budka Ekoludka", który realizując program przybliży swoim członkom oraz pozostałym uczniom szkoły tak istotny problem jakim jest ochrona środowiska naturalnego.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Joanna Maławy
Szkoła Podstawowa w Strzelewie


Zaświadczenie onlinenumer online: 50 gości

reklama