Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3406
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program kółka religijnego "Rodziną Bożą jesteśmy"

Postanowiłam podjąć działania, aby pogłębić świadomość przynależności dzieci do Kościoła, w którym żyjemy poprzez spotkania z Bogiem i z bliźnim w "rodzinie Bożej". Pragnę podjąć wysiłki, umożliwiające rozwijanie więzów łączących katechizowanych z Jezusem Chrystusem poprzez coraz bardziej świadome korzystanie z sakramentów, odkrywanie Bożego planu zbawienia w liturgii Kościoła, w nabożeństwach, adoracjach, inscenizacjach.

Niniejszy program jest oparty na moich doświadczeniach pracy katechetycznej. Adresuję go do uczniów kl. IV-VI. Dzieci będą uczestniczyły w spotkaniach raz w miesiącu.

Podczas jego realizacji uczeń ma wejść w kontakt z osobą Boga, odkryć Jego obecność, Jego działanie na sobie i innych członkach Kościoła.

Katecheta powinien szukać takich form pracy, które by prowadziły do rozmowy, wzajemnego dzielenia się wiarą, które by uczyły stawiać pytania wyrastające z życia i zezwoliły wspólnie szukać na nie odpowiedzi w Objawieniu wiecznie żywym we wspólnocie Kościoła. Zadania te można realizować przy pomocy różnych działań, których wprowadzenie ma przyczynić się do powstawania wspólnoty między katechizowanymi oraz pomagać im wypowiadać swoją wiarę. Do realizacji założonych celów posłużyłam się własnym programem "Rodziną Bożą jesteśmy”, do którego załączony jest plan spotkań, tematyka i sposób prowadzenia działań.

Swoje doświadczenia w tej kwestii postanowiłam ująć w program systematyczny działań, które prowadzone w sposób celowy i zaplanowany pozytywnie wpłyną na ich uczestników i pozwolą osiągnąć zamierzone cele.

Spotkanie z Bogiem, jak i pełna odpowiedź wiary możliwe są tylko we wspólnocie Kościoła.

Kościół jest wspólnotą wiary, która poprzez chrzest otrzymała nowy zaczyn. Sam Chrystus uczynił nas "nowym stworzeniem", obdarował wiarą, nadzieją i miłością. Uzdolnił nas do życia we wspólnocie "dzieci Bożych" i do pełnienia Jego misji w Kościele i z Kościołem.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Beata Nowak
Szkoła Podstawowa w Będargowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 163 gości

reklama