Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3380
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ocenianie uczniów w klasach II-III oraz IV-VI

Zmiana podejścia do oceniania i jego roli w procesie kształcenia było jednym z podstawowych założeń reformy edukacji. Należy dostarczać uczniom pełniejszej niż dotychczas informacji o aktywności, postępach w nauce, trudnościach czy specjalnych uzdolnieniach. Natomiast oceniając osiągnięcia ucznia należy zwrócić uwagę na to co zrobił dobrze, nie skupiając się na tym, czego nie umie. Reforma systemu edukacji wprowadziła w klasach I-III ocenę opisową. Zdecydowaną zaletą oceny opisowej jest przewaga komentarza nauczyciela i pomniejszenie roli stopnia szkolnego.

Poniżej prezentuję przykładowe karty oceny opisowej oraz karty obserwacji opanowania umiejętności językowych, które przygotowałam dla uczniów klas II-III oraz raport postępów uczniów dla klas IV-VI. Przygotowane karty dają mi możliwość monitorowania osiągnięć uczniów na bieżąco. W ocenie tej biorę pod uwagę nie tylko znajomość gramatyki, słownictwa, umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem i mówienia ale również systematyczność w odrabianiu pracy domowej, aktywność na lekcji oraz stosunek do przedmiotu. Powyższy raport przedstawiam uczniom w połowie semestru. W ten sposób uczeń dostaje informację o tym, jak jest oceniany, daje mu to czas na pracę nad brakami i niedociągnięciami wskazanymi przez nauczyciela. W klasach II-III uczniowie dokonują również samooceny po każdym omówionym rozdziale. Służą nam do tego tabelki, które uczniowie rysują w zeszycie i uzupełniają odpowiednimi rysunkami...

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Aneta Landmesser
Szkoła Podstawowa nr 3 w Tucholi


Zaświadczenie onlinenumer online: 91 gości

reklama