Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3371
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego w szkole podstawowej

Wraz z obowiązkowym wejściem do programu szkolnego czwartej godziny wychowania fizycznego zrodził się problem jak tę godzinę zagospodarować. Zadaniem nauczyciela wychowania fizycznego powinny być działania zmierzające do modyfikacji sposobów prowadzenia zajęć ruchowych. Inaczej organizowane i realizowane zajęcia powodują większe zainteresowanie wśród uczniów dodatkową lekcją wychowania fizycznego. Obowiązkiem nauczyciela jest wprowadzenie do programu bardziej zróżnicowanych i ciekawych form zajęć oraz zapewnienie dobrej i pogodnej atmosfery na lekcjach, takiej aby dzieci zechciały aktywnie w nich uczestniczyć.

Opracowując program czwartej godziny wychowania fizycznego miałam na celu realizację tych zadań. Ustalając tematykę zajęć uwzględniłam także następujące czynniki:
- potrzeby zdrowotne uczniów
- zainteresowania uczniów i ich osiągnięcia sportowe
- uwarunkowania sprzętowe
- tradycje sportowe szkoły i środowiska
- możliwości realizacyjne

Na zebraniu zespołu przedmiotowego z wych.fizycznego, razem z innymi nauczycielami, podjęliśmy decyzję, że w naszej szkole zajęcia w ramach czwartej godziny w-f będą miały charakter rekreacyjno-sportowy i promujący zdrowie z przewagą gier i zabaw ruchowych.

Zajęcia będą obowiązkowe i odbywać się będą w następujących formach: 1. Zajęcia rekreacyjne 2. Gry i zabawy ruchowe 3. Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze 4. Rozgrywki sportowe

Zajęcia rekreacyjne oraz gry i zabawy ruchowe sprzyjają kształtowaniu pozytywnych postaw w grupie rówieśniczej, mają dobry wpływ na zdrowie fizyczne i społeczne oraz są źródłem pozytywnych emocji. Kształtują wspólne upodobania i są środkiem do realizowania aktywnego wypoczynku w grupie społecznej. Rekreacja, gry i zabawy to także sposób na zwalczenie nudy i monotonii.

Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze mają na celu promowanie zdrowia, a w szczególności pracę nad prawidłową sylwetką u dzieci i ukształtowanie stałych nawyków zdrowotnych. Poprzez uczestniczenie w rozgrywkach i imprezach sportowych uczniowie uczą się zdrowej, sportowej rywalizacji, poszanowania przeciwnika i sędziego, podporządkowania się ustalonym regułom oraz kulturalnego kibicowania.

Jedna dodatkowa godzina tygodniowo to w skali roku średnio trzydzieści osiem godzin zajęć ruchowych więcej, co ma niewątpliwie duże znaczenie dla rozwoju fizycznego dziecka.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Agata Gruszka
Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 83 gości

reklama