Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3351
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Sylwetka Ludwika Kohutka (1902-1985) - publicysty, literata, harcerza i prawnika

Niniejsza praca stanowi fragment większej publikacji pt.: "Ludwik Kohutek: studium biobiliograficzne" napisanej jako praca magisterska w 1994 r. na Uniwersytecie Śląskim pod opieką prof. dr. hab. Zbigniewa Żmigrodzkiego i wydanej w 1997 r. w Cieszynie przez Komendę Hufca Ziemi Cieszyńskiej. Publikacja została zaprezentowana na wystawie poświęconej dorobkowi naukowemu pracowników Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach.

W pracy przedstawiono Ludwika Kohutka jako wybitnego działacza harcerskiego i turystycznego oraz autora licznych książek i publikacji. Omówiono jego życia, pracę społeczną i zawodową, zainteresowania i pasje, a także znaczny i wielostronny dorobek pisarski.

Do pracy dołączono bibliografię podmiotową oraz zestawioną w układzie formalnym i uszeregowaną chronologicznie bibliografię osobowo - przedmiotową Ludwika Kohutka.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Katarzyna Braszczok
Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 58 gości

reklama