Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3330
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Szybkość rozchodzenia się ultradźwięków w ciekłych układach dwuskładnikowych

Opracowanie to może być pomocne dla uczniów przygotowujących się do rozszerzonej części egzaminu maturalnego z chemii jak i dla studentów, którzy tematyką tą zajmują się na I roku studiów.

Metody badawcze związane z pomiarem szybkości rozchodzenia się dźwięku znajdują szerokie zastosowanie przy analizie fizykochemicznych właściwości ciekłych układów dwu- lub wieloskładnikowych. Pozwalają na wyznaczenie adiabatycznych czy też izotermicznych współczynników ściśliwości, których analiza dostarcza informacji o strukturze mieszanych rozpuszczalników.

Ultradźwięki to fale o częstotliwości większej od 16 kHz. Charakteryzują się bardzo małymi długościami fal np. przy częstości 16 kHz w powietrzu długość fali wynosi ok. 2 cm, w cieczach ok. 8 cm, w ciałach stałych ok. 30 cm.

Omawiając procesy rozchodzenia się fali dźwiękowej należy wspomnieć o związku prędkości rozchodzenia fali z gęstością ośrodka, tzn. prędkość fali jest tym większa, im większa jest gęstość.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

dr Małgorzata Żurada
Zespół Szkół Nr 1
im. St. Staszica w Kutnie


Zaświadczenie onlinenumer online: 130 gości

reklama