Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3329
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Oddziaływania międzymolekularne w ciekłych układach dwuskładnikowych

Opracowanie to może być pomocne dla uczniów przygotowujących się do rozszerzonej części egzaminu maturalnego z chemii jak i dla studentów, którzy tematyką tą zajmują się na I roku studiów.

O oddziaływaniach między cząsteczkami mówimy wówczas, gdy energia układu cząsteczek jest różna od sumy energii cząsteczek izolowanych. Różnica między sumą energii cząsteczek izolowanych i energią ich układu jest miarą oddziaływania. Ta różnica, może być dodatnia lub ujemna, zależnie od tego czy większa jest energia cząsteczek izolowanych, czy też ich układu.

Wszystkie oddziaływania międzymolekularne są związane z oddziaływaniem pomiędzy cząsteczkami posiadającymi ładunki elektryczne (np. elektrony). W wyniku oddziaływań międzymolekularnych zmienia się rozmieszczenie elektronów w molekułach. Wynika stąd, że w żadnej z oddziaływujących molekuł przestrzenny rozkład ładunków nie będzie identyczny z rozkładem jaki istniałby w molekułach izolowanych.

W każdym układzie molekularnym spotykamy się z występowaniem sił przyciągania i odpychania międzycząsteczkowego. Całkowitą energię oddziaływania dwóch molekuł można przedstawić w postaci potencjału Lennarda-Jonesa, który w zadowalający sposób pozwala na opis krzywej oddziaływania międzymolekularnego

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

dr Małgorzata Żurada
Zespół Szkół Nr 1
im. St. Staszica w Kutnie


Zaświadczenie onlinenumer online: 120 gości

reklama