Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
33
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I z zastosowaniem prezentacji multimedialnej "Rasy psów"

TEMAT: Mój przyjaciel - pies.

CELE ZAJĘĆ: Uczeń:

 • Zna potrzeby psów i sposoby opieki nad nimi;
 • Ma poczucie odpowiedzialności za warunki życia tych zwierząt;
 • Potrafi wchodzić w rolę i odgrywać scenki;
 • Poznaje różne rasy psów i ich charakterystyczne cechy;
 • Dostrzega różnice w wyglądzie psów rasowych - zadbanych, a psów bezdomnych;
 • Rozumie pojęcie faktury i wykorzystuje odpowiednie materiały do wykonania prac plastycznych.

  METODY PRACY:

 • Pogadanka;
 • Scenki dramowe;
 • Pokaz;
 • Zajęcia praktyczne;
 • Zabawa.

  FORMY PRACY:

 • Zbiorowa;
 • Grupowa
 • Indywidualna.

  ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • Konwencjonalne: podręcznik, kartoniki z hasłem, prezentacja multimedialna, arkusze papieru z konturami psów rasowych, skrawki materiałów.

  PRZEBIEG ZAJĘĆ:

  1.Dzieci siedzą w kręgu - swobodne wypowiedzi na temat psów ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby zwierząt, obowiązki opiekunów oraz poczucie odpowiedzialności za zapewnienie godziwych warunków życia.

  2. Zabawa - wymyślanie imion dla swojego pieska (ostatnia głoska wyrazu jest zarazem pierwszą głoską następnego imienia, np. Burek - Kulka - Atos itp.).

  3. Wysłuchanie wiersza Ewy Szelburg - Zarembiny pt. " Do zabłąkanego pieska".

  4. Wypowiedzi na temat sytuacji bezdomnych psów:

 • Skąd pochodzą?
 • Czy stanowią zagrożenie dla człowieka?
 • Jak można im pomóc?

  5. Odgrywanie scenek dramowych - wczuwanie się w rolę pieska i jego opiekuna:

 • Jestem bezdomnym pieskiem.
 • Zaopiekuję się tobą.

  6. Zaśpiewanie piosenki pt. "Pies na medal".

  7. Pogadanka z uczniami na temat psów specjalnie hodowanych, przeznaczonych do celów służących człowiekowi:

  8. Ułożenie hasła wprowadzającego w temat prezentacji: Ustawienie kartoników z liczbami w kolejności rosnącej i odczytanie hasła na odwrocie.

 • Wyjaśnienie wyrazu rasa: grupa zwierząt tego samego gatunku, np.: psów, kotów, która powstała w efekcie działalności człowieka, aby uzyskać odpowiednie cechy u zwierząt, które będą przekazywane potomstwu, czyli "dzieciom".
 • Wyjaśnienie pisowni wyrazu psów.

  9.Pokaz prezentacji (Patrz: 21 slajdów). Głośne czytanie tekstu przez nauczyciela, komentowanie, wypowiedzi uczniów po każdej części pokazu, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

 • Psy pasterskie - do pilnowania i zaganiania stada owiec.(Slajdy nr 3 -7)
 • Psy myśliwskie - do tropienia, polowań i łowiectwa.(Slajdy nr 8 - 12)
 • Psy towarzyskie - przyjaciele człowieka.(Slajdy nr 13 - 16)
 • Charty - do gonitwy, jako pomocnicy w polowaniach.(Slajdy nr 17 - 21)

  10. Porównanie wyglądu psów rasowych, obejrzanych na pokazie, a psów bezdomnych - odwołanie się do uczuć dzieci.

  11. Zajęcia praktyczne: wprowadzenie pojęcia faktura. Rozpoznawanie różnych materiałów (aksamit, futerko płótno, wata itp.) po dotyku z zamkniętymi oczami.

  12. Podział klasy na cztery grupy: rozdanie arkuszów szarego papieru z konturami psów różnych ras i wypełnianie ich odpowiednimi materiałami.

  13. Utrwalenie najbardziej popularnych ras psów - krótka prezentacja polegająca na dopasowaniu nazwy psa do obrazka - (Patrz załącznik - slajdy od nr 1 do 7).

  Wykorzystano: "Scenariusze zajęć dziennych kl.I". Nowa Era, Warszawa 2001.


  Prezentacja multimedialna "Rasy psów"

   

  Prezentacja dostępna na naszym CD

  Prezentacja multimedialna "Uzupełnienie do scenariusza zajęć Mój przyjaciel - pies"
  (jako załącznik do ćwiczenia 13)

   

  Prezentacja do pobrania online:
  Serwer FTP
  serwisu Publikacje edukacyjne

  Bogumiła Klimek
  Szkoła Podstawowa nr 20 w Rybniku


 • Zaświadczenie online  numer online: 37 gości

  reklama