Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3299
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II "Dzień Ziemi" - aktywność polonistyczna i plastyczna

Rzeczywistość początku XXI wieku jest wieloznaczna. Charakteryzuje ją brak autorytetów lub ich zmienność. Szczególnym transformacjom podlega szkoła. Musi ona nadążyć za zmianami społecznymi. Te z kolei rodzą nowe zagrożenia i stawiają przed współczesną pedagogiką nowe zadania.

Dzieci trzeciego tysiąclecia nie mogą być kształtowane i wychowywane w oparciu o dotychczas stosowane metody. Świat zrodził bowiem szereg nowych zagrożeń, do których zaliczyć można brak odporności na stresy, lęki, agresję, brak wewnętrznej równowagi, zaniedbania, przemoc w rodzinie. Powodują one, że w sposobie wychowania i nauczania konieczne są zmiany.

Współczesna szkoła stawia na żywy kontakt z dzieckiem, pełna jest troski o wartości. spotyka się też z ograniczeniami; standardowe umiejętności nie prowadzą do maksymalizacji tego rozwoju. Konieczne staje się opracowanie nowego programu kształcenia.

Te ograniczenia przezwycięża program kształcenia wspierający i stymulujący rozwój wzwyż. Polega on na zrównoważeniu i uspójnieniu struktur poznawczych.

Integracja w tym ujęciu nie polega na łączeniu coraz większej liczby elementów, bo są ambiwalentne, ale na zrównoważeniu tych sprzeczności. Dzieje się tak za sprawą zintegrowanych zadań szkolnych, które są podstawowym źródłem zmiany w uczniu, w warunkach relaksacji, wizualizacji i afirmacji oraz uprzedniego doświadczenia uczniów.

Stosując zintegrowane zadania w swojej klasie dostrzegam dużą zmianę w uczniach, która wyraża się przede wszystkim wiarą we własne możliwości i zwiększeniem oryginalności rozwiązań. Dzieci, których aktywność twórcza i odtwórcza jest stymulowana przez zadania całkowicie lub częściowo zamknięte wykazują się poprawnością wykonania. Uczniowie, których aktywność twórcza i odtwórcza stymulowana jest przez zadania całkowicie lub częściowo otwarte, wykazują się dużą pomysłowością, zaskakującymi rozwiązaniami.

Najciekawsze jest jednak to, że podczas rozwiązywanie zadań ujawniają się jednostki mało zdyscyplinowane w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ale niezwykle twórcze. Ich rozwój bowiem nie poddaje się żadnym schematom.

Podczas pracy z zintegrowanymi zadaniami szkolnymi chodzi o to, by najpierw je wykonywać, a potem samodzielnie tworzyć.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Małgorzata Swędrowska
SSP nr 1 STO w Poznaniu


Zaświadczenie onlinenumer online: 102 gości

reklama