Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3283
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wpływ mediów na zachowania agresywne u dzieci i młodzieży

Dziedzictwo kulturowe każdej ludzkiej społeczności przekazywane jest z pokolenia na pokolenie przy udziale czynników wewnętrznych (np. kultury narodowej), jak i zewnętrznych (wpływu innych kultur). Najbardziej uniwersalnym czynnikiem uczestniczącym w międzypokoleniowym przekazie dorobku cywilizacyjnego w rzeczywistości końca XX wieku i początku nowego stulecia, co najważniejsze, ogarniającym dziś wszystkie wspólnoty narodowe i etniczne świata, jest ekspansja mediów, oferujących głównie kulturę audio-wizualną, nazywaną niekiedy cywilizacją obrazkową.

Gwałtowny rozwój mediów ma olbrzymie znaczenie dla emisji kultur świata. Niemal wszystkie kraje, nawet te najbiedniejsze, przeżywają swoisty "cud audiowizualny". Obserwuje się przy tym znaczący spadek polityki kulturalnej, a w konsekwencji uczestnictwa w kulturze narodowej, natomiast wskaźnik nasycenia społeczeństw w urządzenia do odbioru kultury medialnej i multimedialnej niewyobrażalnie wzrasta. Już na początku lat osiemdziesiątych amerykański socjolog Douglas Coupland ogłosił hipotezę, iż pokolenie urodzone w latach siedemdziesiątych coraz niechętniej uczestniczy w odbiorze dorobku kulturalnego swoich przodków. Zmniejsza się tym samym ich zapotrzebowanie na odbiór zdobyczy cywilizacyjnych. Kultura schyłku XX-stulecia oferująca komputer, Internet i inne multimedia w zupełności ich satysfakcjonuje.

Ostatnie lata transformacji ustrojowej w Polsce zaowocowały swoistym rozkwitem komercyjnej kultury medialnej, a co za tym idzie przypływem na polski rynek różnorodnych pod względem treści informacji. Odbiorcami tak szerokiego strumienia informacji stają się, obok dorosłych, także i dzieci. Wielu pedagogów uważa, iż w natłoku różnorodnych treści odbieranych przez dziecko kryje się wiele niebezpieczeństw. W ciągu jednego dnia, a nawet jednego telewizyjnego programu prezentowane są treści o zróżnicowanej randze: ważne i błahe, płytkie i wartościowe, zabawne i tragiczne. Wymagają one od odbiorcy selekcji, klasyfikacji i wartościowania. Operacje te są bardzo trudne i dzieci zazwyczaj nie potrafią im sprostać. Informacje, jakie docierają do młodego widza, mają charakter równorzędny, przyjmowane są z zaciekawieniem, ale w sposób mało krytyczny. Dziecko nie jest w stanie odróżnić, co jest ważne, a co drugorzędne. Nie może też zaradzić wydarzeniom prezentowanym na ekranie, co w konsekwencji może pogłębić dystans między nim a przedstawianymi wydarzeniami, czy też doprowadzić do frustracji spowodowanej bezradnością wobec treści prezentowanych w obrazach telewizyjnych. Z drugiej strony, prowadzi to do kształtowania się postawy obojętności uczuciowej wobec tragedii, krzywd i cierpień. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne w odniesieniu do dzieci, które znajdują się w okresie intensywnego rozwoju osobowości.

Za pośrednictwem mediów docierają do młodego odbiorcy również i te obrazy, które prezentują wzorce aspołecznego zachowania: sceny grozy, okrucieństwa, przemocy i gwałtu. Zdaniem wielu psychologów i pedagogów, obrazy te, kumulując się, powodują wyzwalanie się u dzieci agresji i zachowań agresywnych.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Alicja Stręk-Tworek


Zaświadczenie onlinenumer online: 57 gości

reklama