Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
327
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Odważnym, tanecznym krokiem do Europy

Od zarania dziejów istotą egzystencji człowieka był ruch, o czym mówił A. Schopenhauer- "Życie polega na ruchu i jest jego istotą". Taniec określany jako najstarszy przejaw kulturowej działalności człowieka, zjawisko społeczne organizujące ludy pierwotne, niejednokrotnie jest bardziej komunikatywny niż mowa czy słowo pisane. Od zawsze człowiek wykorzystywał rytm i muzykę do wyrażania swoich uczuć, do usprawniania swoich czynności. Wykonywał tańce obrzędowe, wzorowane na zwierzętach, roślinach na naturze.
Mimo pędzących przemian, pozycja tańca w dzisiejszym świecie nie straciła na wartości.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, daje młodzieży większe możliwości rozwoju, jednocześnie niesie ze sobą pewne lęki, zahamowania, kompleksy. Tymczasem właśnie taniec jest sposobem na pokonywanie trudności w przystosowaniu do nowych sytuacji. Poprzez taniec zacierają się różnice i bariery między ludźmi, nawiązują się kontakty, przyjaźnie, uczucia. W nowej rzeczywistości należy dostrzec rozwój fizyczny, uczuciowy, rozwój funkcji poznawczych , bardzo ważne jest również kształtowanie woli, czyli świadomego, celowego działania.
Mówiąc o rozwoju uczuciowym, mam na myśli pokonywanie nieśmiałości, panowanie nad gniewem, złością, zazdrością, przeżywanie przyjemności, radości, podniecenia, wzruszeń, miłości. Skupiając się na funkcjach poznawczych musimy rozwijać u młodych ludzi spostrzeżenia, pamięć, myślenie, wyobraźnię, fantazję. Na kształtowanie właściwej postawy oraz znalezienie swojego "miejsca na ziemi" ogromny wpływ mają interakcje młodzieży ze społeczeństwem. Jej kontakty z rodziną, rówieśnikami, przeciwną płcią, osobami niepełnosprawnymi, starszymi, zetknięcie się z mniej lub bardziej formalnymi grupami.
Działanie integrujące w grupie rówieśników kształtuje cechy charakteru, jak śmiałość, pewność siebie, poczucie własnej wartości. Korzyści płynące z poznawania przez młodzież tańców różnych narodów to kontakt z rówieśnikami Europy oraz rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności europejskiej. Tańcowi nieodłącznie towarzyszy muzyka, która łagodzi stres i ból, podobnie jak taniec łączy ludzi różnych narodowości.
Kierując młodzież do wspólnoty warto nauczyć ją tańców etniczych, które charakteryzują się prostotą ruchu, lekką wpadającą w ucho muzyką.


REKLAMA

Etniczny taniec irlandzki "The Black Dance-Reel".

Ustawienie: dwa szeregi twarzą do siebie,

1. 8 kroków do siebie - dwa kroki w przód, na 3-4 klaśnięcia, na 5-6 dwa kroki w tył, na 7-8 klaśnięcia.
2. Jak wyżej, ale w miejsce klaskania wykonujemy dwa przytupy.
3. 8 kroków -prawy haczyk, powrót na miejsce.
4. 8 kroków- lewy haczyk, powrót na miejsce.
5. 8 kroków- młynek, powrót na miejsce.
6. 8 kroków -mijanka plecami, powrót na miejsce.
7. 16 kroków - pierwsza para podając sobie ręce wykonuje cwał środkiem, tam i z powrotem, pozostali klaszczą w dłonie.
8. 16 kroków- dziewczyny za pierwsza tancerką, chłopcy za pierwszym tancerzem skocznym krokiem przechodzą w tył,
na końcu szeregów
pierwsza para podaje sobie ręce tworząc bramkę, pod którą przechodzą pozostałe pary i ustawiają się tak jak na początku.

Taniec trwa tak długo aż wszystkie pary przejdą środkiem. Przy dużej liczbie młodzieży można utworzyć kilka krótszych szeregów.
Taniec przebiega w rytmie polki, w przypadku braku podkładu muzycznego można liczyć kroki.

Hildegarda Iwanicka
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 215 gości

reklama