Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3216
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Na grzeczność czasu nie szkoda...

"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.
Niełatwą, bo nie na tym kończy się, jak nogą
Zręcznie wierzgnąć, z uśmiechem witać lada kogo; (...)
Trzeba się długo uczyć, ażeby nie zbłądzić
I każdemu powinną uczciwość wyrządzić."
Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz"

"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" - powtórzyć można za Adamem Mickiewiczem także dziś. Lecz trud ten warto podjąć bowiem kultura i takt obowiązują zawsze i wszędzie. Właściwy sposób bycia, kultura wewnętrzna i zewnętrzna są skarbem, "suknią, która zdobi człowieka". Zapewnią życzliwość otoczenia, sympatię i szacunek, powodzenie w życiu. Mili, uprzejmi, kulturalni ludzie do końca swych dni zachowują przyjaciół i życzliwe sobie osoby. Życzliwość dla ludzi, wzgląd na otoczenie, uprzejmość, opanowanie mogą stać się naszą drugą naturą, nienaganne formy - naszymi nawykami, tak mocno zakorzenionymi, że nie umiemy żyć inaczej. Człowiek powinien opanować pewne sposoby zachowania tak, by stały się odruchowe. Stanie się tak jeśli pochwałę, zachętę, przychylną ocenę, uprzejmy uśmiech, przyjazny gest będziemy stosować stale, na co dzień, zawsze. Będziemy wówczas sami szczęśliwsi i uszczęśliwimy innych. Dobrze jeśli te dobre nawyki zostaną wpojone już w dzieciństwie. O kimś, komu w dzieciństwie nie wpojono elementarnych nawyków dobrego wychowania, mówi się, że jest "człowiekiem bez kindersztuby". Rodzimy się małymi egoistami a pierwsze doznania umacniają nas w wierze, że jesteśmy najważniejsi. Wszyscy kręcą się koło nas. Mądre wychowanie szybko jednak uczy uspołecznienia. Polega na przyzwyczajaniu do liczenia się z innymi. Istota dobrego wychowania to wzgląd na innych. Podstawą kulturalnego zachowania jest przyzwyczajenie do liczenia się z innymi.

Grzeczności uczyć trzeba i można od małego, przy każdej sposobności.
Ambicją szkoły jest by uczyła swoich uczniów "żyć z ludźmi i światem". Widzieć ludzi dookoła siebie, zauważać ich potrzeby, okazywać im sympatię i życzliwość. Starać się nie sprawiać im przykrości i kłopotów. Rozumienie innych to umiejętność niezbędna w dobrym porozumiewaniu się. Dobre rozumienie innych sprawia, że poprawiają się stosunki międzyludzkie. Zmniejsza się liczba czynów aspołecznych, w tym agresywnych.

Realizacji tego zadania w naszej szkole, oprócz codziennych starań, służy także coroczne ogólnoszkolne spotkanie pod hasłem "Dzień Grzeczności". Termin uzgadniany jest na początku roku szkolnego i wpisywany do kalendarza imprez szkolnych. Spotkanie jest realizowane metodą projektu. W jego przygotowanie włączone zostają wszystkie klasy. Osoby odpowiedzialne za realizację opracowują scenariusz tak, by ustalić listę zadań do wykonania przez poszczególne klasy. Są wśród nich inscenizacje, zabawy i konkursy, których celem jest przypomnienie form grzecznościowych, nauka dobrych manier, poznawanie siebie, swoich uczuć, uczenie trudnej sztuki panowania nad emocjami. Wykorzystywane są gotowe scenariusze publikowane w miesięczniku "Biblioteka w szkole", literaturze dziecięcej, czasopismach pedagogicznych a także autorskie scenariusze nauczycieli szkoły.
W czasie spotkania uczniowie odpowiadają sobie sami na pytania, które zobaczą na tablicy, jednym wyrazem: tak lub nie

 • Czy często myślisz o kimś źle ?
 • Czy lubisz patrzeć na kogoś ze złością ?
 • Czy będąc złośliwie zaczepianym przez rówieśników masz ochotę zachować się wobec nich agresywnie ?
 • Czy mówisz brzydkie wyrazy ?
 • Czy dla żartu lubisz podstawić koledze nogę ?
  Wszystkie odpowiedzi na "tak" świadczą o moim ........ zachowaniu się.
  Wszystkie odpowiedzi na "nie" świadczą o moim ........ zachowaniu się.

  W czasie spotkania ogólnoszkolnego można także przeprowadzić wybrane zabawy oraz ćwiczenia interakcyjne zaproponowane w książce Rosemarie Portmann "Gry i zabawy przeciwko agresji". Zabawy oraz ćwiczenia interakcyjne są łatwą do opanowania i nie wymagającą dużych nakładów możliwością zapoczątkowania pedagogicznych procesów konstruktywnego przezwyciężania wściekłości i agresji. Umożliwiają dzieciom zdobywanie różnorodnych doświadczeń ze sobą samym, a także z innymi ludźmi. Nie ma w nich zwycięstwa i przegranej. Bawiąc się w nie można pokonać zakorzenione wzorce zachowań i przećwiczyć umiejętności, które są konieczne do prospołecznego postępowania.
  Dzieciom bardzo spodobała się "Podróż do krainy radości, wściekłości, krainy spokoju i harmonii" - zaczerpnięta z wyżej wymienionej książki.

  Tradycyjnie w Dniu Grzeczności, w obecności całej społeczności szkolnej, wręczane są dyplomy i medale uczniom, którzy zyskali sobie uznanie kolegów z klasy i nauczycieli zyskując tytuł "najgrzeczniejszego ucznia". Duże wrażenie zrobiły na uczniach prawdziwe medale wykonane z mosiądzu przez ojca jednego z uczniów. Rodzicom natomiast są wręczane listy gratulacyjne. To wyróżnienie traktowane jest na równi z osiągnięciami w konkursach, zawodach i turniejach.

  Ponadto organizowany jest konkurs na najgrzeczniejszą klasę, w czasie którego punktowane są zachowania uczniów klas według zasad ustalonych przez zarząd samorządu szkolnego i zaakceptowanych na zebraniu samorządów klasowych. Cieszy się on dużym zainteresowaniem uczniów, którzy z uwagą śledzą jego wyniki.
  Konkurs trwa trzy miesiące. Klasy oceniane są po każdym miesiącu a punktacja przedstawiona na gazetce samorządu uczniowskiego.
  Zasady punktowania:
  1. Zachowanie na lekcjach - w klasach I-III wychowawcy a w klasach IV-VI zespół nauczycieli uczących
  2. Zachowanie w szatni - opiekun świetlicy oraz nauczyciele dyżurujący w szatni
  3. Zachowanie na przerwach - nauczyciele dyżurujący
  4. Uwagi pozytywne i negatywne z zeszytu uwag - komisja w skład, której wchodzić będzie opiekun samorządu szkolnego, wychowawca i przewodniczący samorządu szkolnego
  5. Uwagi pozytywne i negatywne o uczniach
  Za każdy z elementów oceny zachowania klasy można uzyskać 20 punktów, razem 100 punktów miesięcznie.

  Chociaż "Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" to uczyć jej warto i trzeba dla dobra nas wszystkich. Mam nadzieję, że przedstawione w artykule działania staną się inspiracją do podobnych przedsięwzięć w innych szkołach.

  Gabriela Adamczyk


 • Zaświadczenie online  numer online: 57 gości

  reklama