Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
321
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Badania sondażowe dla poznania stosunku uczniów do aktywności ruchowej techniką ankiety

Warunkiem właściwego oddziaływania nauczyciela na wychowanków i stosowania odpowiednich metod pracy jest znajomość stosunku jego podopiecznych do aktywności ruchowej. Niezbędne jest do tego przeprowadzenie sondażu diagnostycznego techniką ankiety.

Kwestionariusz ankiety składa się z 10 pytań zamkniętych poprzedzonych instrukcją.


REKLAMA

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

SZKOŁA .........................................................
KLASA ...........................
Data badania ...........................

INSTRUKCJA

Zwracam się do Ciebie z prośbą, abyś zechciał/a szczerze odpowiedzieć na wszystkie podane poniżej adresowane do Ciebie pytania. Twoje odpowiedzi służyć będą lepszemu poznaniu uczuć, upodobań i zainteresowań dzieci i młodzieży. Szczere i prawidłowe odpowiedzi to wszystko, czego od Ciebie oczekujemy.
Czytaj uważnie pytania i odpowiadaj samodzielnie. Każda odpowiedź jest dobra, jeśli jest zgodna z tym co Ty myślisz i co czujesz.

Zaznacz w każdym pytaniu właściwą odpowiedź.

1. Uważam, że w życiu sprawność fizyczna jest:
a) bardzo ważna
b) ważna
c) nieważna

2. Gdy ma być lekcja wychowania fizycznego to:
a) bardzo się cieszę
b) cieszę się
c) jest mi to obojętne

3. Czy lubisz ćwiczyć na lekcjach w.f. ?
a) bardzo lubię
b) lubię
c) nie lubię

4. Co zrobiłbyś/łabyś gdyby lekcje w.f. nie były obowiązkowe ?
a) chodziłbym/łabym nadal systematycznie na lekcje w.f.
b) chodziłbym/łabym na lekcje w.f. od czasu do czasu
c) nie chodziłbym/łabym wcale

5. Czy uważasz, że lekcje w.f. i samodzielne, pozalekcyjne ćwiczenia ruchowe (sportowe) mogą podnosić sprawność fizyczną ?
a) tak
b) nie jestem pewny/na
c) nie

6. Czy warto poznać (mierzyć) swoją sprawność fizyczną ?
a) tak
b) nie jestem pewny/na
c) nie

7. Czy ćwiczenia powodujące zmęczenie fizyczne mają sens (wartość) ?
a) tak
b) nie jestem pewny/na
c) nie

8. Czy samodzielnie uprawiasz ćwiczenia fizyczne (sporty) w czasie wolnym od nauki ?
a) systematycznie
b) czasem
c) nie uprawiam ćwiczeń ani sportów

9. W jakim celu uprawiasz ćwiczenia fizyczne i sporty ?
a) żeby być sprawnym/ą
b) dla przyjemności
c) żeby nie być gorszym od innych

10. Czy w przyszłości zamierzasz systematycznie uprawiać ćwiczenia fizyczne i sporty rekreacyjne w czasie wolnym od zajęć ?
a) tak
b) nie jestem zdecydowany/a
c) nie

Otrzymane odpowiedzi można punktować następująco:

wariant "a" - 2 punkty
wariant "b" - 1 punkt
wariant "c" - 0 punktów

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać z jednego kwestionariusza wynosi więc 20 punktów.
Ilość uzyskanych punktów mówi nam czy nasi podopieczni posiadają pozytywne sądy o aktywności ruchowej, czy też nie. Potrzebna jest też szczegółowa analiza odpowiedzi na poszczególne pytania, by zorientować się, czy np. udział w samodzielnym podejmowaniu ćwiczeń ruchowych jest współmierny do głoszonych poglądów.

Na wyniki ankiety możne mieć wpływ fakt wcześniejszego informowania uczniów o znaczeniu ćwiczeń fizycznych. W takim przypadku należałoby sporządzić ankietę o przewadze pytań dotyczących podejmowania działań ruchowych.

Zaprezentowane powyżej badanie sondażowe można wykorzystać szerzej np. przed rozpoczęciem samokontroli i samooceny i po jej zakończeniu. W ten sposób możemy znaleźć odpowiedź na ważne pytanie: ...czy stosunek uczniów do aktywności ruchowej zmieni się po przeprowadzeniu samokontroli i samooceny sprawności fizycznej ?

mgr Henryk Orłowski
Szkoła Podstawowa nr 12 w Mikołowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 209 gości

reklama