Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3204
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program zajęć ruchowych z elementami edukacji prozdrowotnej dla klas kształcenia zintegrowanego

Zgodnie z opinią lekarzy i psychologów dziecko w wieku 7-10 lat potrzebuje dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego 3-4 godziny dziennie na ruch. Parametry te dla polskich dzieci, zwłaszcza tych zamieszkujących w wielkich aglomeracjach miejskich są niestety nieosiągalne. Dzieci swój wolny czas spędzają przed telewizorem, komputerem, w pomieszczeniach zamkniętych. Mają coraz większy wybór różnych rozrywek, środków, które są dla nich bardziej atrakcyjne niż zabawa ruchowa, gra, sporty uprawiane w kontakcie z naturą. W szkole również z każdym rokiem wzrasta obciążenie nauką i odrabianiem lekcji w domu przy coraz dłuższym wysiadywaniu w pozycji siedzącej bez możliwości ruchowego wyżycia się. Stale wzrasta liczba dzieci z wadami postawy, z "zachorowalnością", z nadpobudliwością. Ponieważ coraz większa liczba rodziców, coraz mniej czasu poświęca swoim dzieciom - ciężar ich wychowania przesuwa się na szkołę.

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego w ciągu trzech lat pracy z jednym zespołem klasowym powinien między innymi kształtować wśród swoich uczniów umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, dbać o ich prawidłowy rozwój ruchowy, wdrażać uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, do podejmowania różnych zadań ruchowych w sposób twórczy i samodzielny.

Wychowanie do zdrowia i rekreacji ruchowej powinno wzbudzić zamiłowanie do różnorodnych form tej rekreacji oraz ukształtować nawyki higieniczno-zdrowotne, które będą funkcjonowały w dalszym życiu szkolnym, a także w życiu dorosłym.

Program ten ma pomóc nauczycielowi w zaplanowaniu i realizacji działań zmierzających do wykształcenia zdrowego stylu życia wśród swoich uczniów.

Program z wychowania fizycznego z elementami edukacji prozdrowotnej oparty jest na podstawie programowej I etapu edukacyjnego dla klas I-III. Przeznaczony jest dla uczniów I-ego etapu kształcenia szkoły podstawowej.

Realizowany będzie w ramach zajęć obowiązkowych, a treści kształcenia zawarte w tym programie stanowić będą dopełnienie programu nauczania obowiązującego w kształceniu zintegrowanym w Szkole Podstawowej nr 12 w Częstochowie (Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III "Z Ekoludkiem w szkole", dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej pod numerem DKW-4014-166/99).

Treści będą dobierane w zależności od wiadomości, umiejętności i potrzeb uczniów.

Program ten może być również uzupełnieniem każdego innego programu kształcenia zintegrowanego.

Będzie realizowany w wymiarze 3 godzin lekcyjnych tygodniowo w klasie I i III oraz w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo w klasie II (ze względu na obowiązkową naukę pływania na którą przeznaczone są 2 godziny lekcyjne w tygodniu).

Program z wychowania fizycznego z elementami edukacji prozdrowotnej dla klas kształcenia zintegrowanego został dostosowany do warunków lokalowych i wyposażeniowych szkoły. Miejscem zajęć ruchowych może być zarówno sala gimnastyczna, mała sala do prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych, korytarz, jak i sala lekcyjna. Zwykle każda klasa młodsza raz w tygodniu korzysta z sali gimnastycznej, raz z sali do ćwiczeń korekcyjnych, a jedna godzina zajęć z wychowania fizycznego odbywa się w sali lekcyjnej bądź na korytarzu. Nauczyciel powinien dostosować plan swojej pracy tak, aby warunki lokalowe umożliwiały jego efektywną realizację (tzn. np. zajęcia z gimnastyki mogą odbywać się w sali do ćwiczeń korekcyjnych, gry i zabawy ruchowe można przeprowadzać na korytarzu szkolnym lub w sali lekcyjnej, natomiast gry zespołowe w sali gimnastycznej). Program ten został stworzony z myślą o dzieciach mieszkających w mieście, dla których zwykle jedyną formą aktywności ruchowej są obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego. Około 30 godzin zajęć z wychowania fizycznego (czyli prawie 1/3) powinno odbyć się na świeżym powietrzu: na boisku szkolnym bądź w pobliskim parku przy jednoczesnym, stałym uświadamianiu dzieci o znaczeniu aktywności ruchowej w terenie otwartym w kontakcie z naturą dla zachowania zdrowia.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Anna Cierpiał
Dorota Nowak
Mariola Śledzikowska
Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 115 gości

reklama