Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3186
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Kształcenie ekologiczne dzieci w wieku przedszkolnym

Od najwcześniejszych lat życia człowieka, trzeba kształtować jego sposób myślenia i zachowania. Według współczesnych badań psychologicznych duże znaczenie ma pierwsze sześć lat. Są to lata, które szczególnie procentują w późniejszych etapach życia. Świat przyrody ze względu na swoje bogactwo, różnorodność jest niezmiernie interesującym obiektem do poznania dla dziecka w wieku przedszkolnym. Organizując kontakty z przyrodą, dostarczamy mu wielu wrażeń i przeżyć oraz pobudzamy jego twórczą aktywność.
W obcowaniu dziecka z przyrodą występują w sposób naturalny wzajemne przenikania się elementów poznania i myślenia, społecznego działania i doznań emocjonalno-estetycznych(1).

Te umiejętności dziecka przyczyniły się do decyzji o wprowadzeniu nauczania ekologii do programów wychowania w przedszkolu. Edukacja w zakresie ochrony i kształtowania środowiska dzieci to jedna z podstawowych dziedzin ich zasadniczej i podstawowej edukacji ogólnej. Celem tej edukacji jest:
- poznanie motywów i sposobów ochrony i kształtowania środowiska życia i działalności człowieka,
- kształtowanie postaw wobec określonych obiektów i zjawisk oraz procesów występujących w środowisku człowieka.

Ekologia w przedszkolu nie jest czymś nowym. Poznawanie przyrody zawsze było obecne w planach i pracy pedagogicznej. "Współcześnie niezbędne jest zbliżenie człowieka do przyrody i wyposażenie go w odpowiedni zasób wiedzy o środowisku"(2).

Przypisy:
1 - Kania A.: O Edukacji ekologicznej sześciolatków. Wychowanie w przedszkolu, 1992/2 s.108
2 - Reforma szkolna, Informator Biura ds. Reformy Szkolnej MEN, nr 7/8/93

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Lucyna Fabia
Przedszkole Nr 49 w Bielsku-Białej


Zaświadczenie onlinenumer online: 57 gości

reklama