Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3165
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

"Narkomania - czy to nas dotyczy?" - szkolenie dla rodziców

Mając na uwadze ważne zadanie szkoły, jakim jest kształtowanie dziecka mającego poczucie własnej wartości, umiejącego komunikować się bez agresji i uległości, otwartego na siebie i innych, świadomie wybierającego zdrowy styl życia, podejmowałam różnego rodzaju działania ukierunkowane na zmniejszenie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących uczniów przed różnego typu zagrożeniami.

Zaprosiłam na spotkanie z rodzicami uczniów osobę uzależniona niegdyś od narkotyków. Na wstępie poinformowałam rodziców o istnieniu różnych grup nieformalnych w naszym mieście oraz o niebezpieczeństwach grożących dzieciom z ich strony. Najczęściej jest bowiem tak, że o narkomanii swego dziecka rodzice dowiadują się jako ostatni. Zapoznałam ich z powodami, dla których dzieci sięgają po narkotyki. Należy tu wymienić następujące czynniki : ucieczka od problemów zewnętrznych, przemęczenie, niedostatek snu, przeciążenie obowiązkami, wpływ grupy rówieśniczej, młodzieżowa chęć buntu, ciekawość.

Zaproszona do naszej szkoły osoba, przedstawiła rodzicom swoją sytuację sprzed kilku lat i sytuację życiową osób uzależnionych od "polskiej heroiny". Z jej opisu można stwierdzić, że sytuacja tych osób jest dramatyczna. Odrzucenie przez rodzinę, brak oparcia w kimkolwiek, bezdomność, brak stałych środków utrzymania -to podstawowe wyznaczniki sytuacji najsilniej doświadczonych. Zauważyła, że w przeciwdziałaniu narkomanii duże znaczenie ma rozeznanie problemu powstawania nałogów. Działalność zapobiegawcza powinna iść w kierunku polepszenia relacji rodzice - dzieci. Uświadomiła rodzicom, jak duże znaczenie ma życzliwa atmosfera, szacunek, kształcenie systemu wartości, poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie. Również istotną rolę w zapobieganiu narkomanii mają nauczyciele i wychowawcy. Powinni oni wspierać młodzież, pomóc jej uwierzyć w siebie. To oni właśnie pomogli tej osobie wyjść z nałogu.

Efektem zapoznania rodziców ze skutkami zażywania narkotyków była bardzo burzliwa, ale owocna dyskusja. Rodzice poznając problemy współczesnej młodzieży, zadeklarowali, że większą uwagę zwrócą na swoje pociechy, będą starać się wypełnić im w sposób bezpieczny, a zarazem ciekawy ich wolny czas. Częściej też będą kontaktować się z nauczycielami i wychowawcą i wspólnie z nimi będą rozwiązywać ten trudny problem.

W ramach tych spotkań opracowałam ankietę "Stop uzależnieniom" dla uczniów i ich rodziców

Celem tych ankiet było poznanie opinii uczniów i ich rodziców na temat sytuacji, które budzą zaniepokojenie w szkole i poza nią. Ankieta była anonimowa. Jest rzeczą oczywistą, że wszyscy rodzice obawiają się o zdrowie i bezpieczeństwo swoich dzieci. Problem ten jest szczególnie bliski nauczycielom i wychowawcom, toteż wspólne dążenia doprowadziłyby do zapewnienia większego bezpieczeństwa dzieciom i uodporniłyby je na wiele przejawów patologii.

Analizując wyniki ankiety - zarówno dla uczniów jak i ich rodziców - można stwierdzić, że młodzież często sięga po papierosy. Prawie 60% ankietowanych odpowiedziało, że nie miało styczności z nikotyną i alkoholem. Niejednokrotnie uczniowie wypowiadali się, że poza szkołą zetknęły się z osobami proponującymi im narkotyki. W szkole takich przypadków nie zauważono, dzieci czują się w niej bezpiecznie, nie ma agresji i przemocy ze strony innych osób. Duży niepokój wzbudziła w rodzicach informacja, że uczniowie palą papierosy po zajęciach lekcyjnych. Niektórzy z nich obawiają się o bezpieczeństwo swoich dzieci w czasie ich powrotu do domu, szczególnie tych dojeżdżających do szkoły. Rodzice wyrażali chęć udziału w pogadankach, w programach profilaktycznych dla nich i dla uczniów. Dlatego też na spotkaniach dla rodziców przeprowadziłam pogadankę o tym, jakie szkody i zagrożenia niesie ze sobą nikotynizm i spożywanie alkoholu.

Poprzez ankiety i prelekcje osiągnęłam następujące efekty:

 • kształtowałam umiejętność zdrowego stylu życia,
 • uświadomiłam rodzicom, jakie szkody i zagrożenia niesie za sobą stosowanie wszelkich używek,
 • wskazałam młodzieży i jej opiekunom konsekwencje wypływające z braku odpowiedzialności za swoje czyny.

  Dzięki ankietom również zyskałam pewność, że z młodzieżą i dla niej warto podejmować działania profilaktyczne.

  Ewa Cudzich


 • Zaświadczenie online  numer online: 275 gości

  reklama