Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3157
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wpływ lekcji wychowania fizycznego i postawy nauczyciela na zahamowanie zjawiska przemocy i agresji w szkole

Zdrowie jako wartość ma swoje miejsce w kulturze określonych społeczeństw jako swoiste zespoły poglądów, norm, zwyczajów oraz wzorów zachowań. Zachowanie zdrowotne, nawyki, zwyczaje, postawy, wartości uznawane przez jednostki grupy społeczne obrazują jak człowiek pojmuje zdrowie, jak je ocenia, jak nim dysponuje i jak reaguje na zdrowie innych. Zachowania te stanowią element kultury społeczeństwa przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Wzory codziennego zachowania określają styl życia.

Na prawidłowy styl życia wśród dzieci i młodzieży mają wpływ nie tylko rodzice ale również szkoła, która stanowi bazę prawidłowych postaw i zdrowych zachowań. Szczegółową role w promocji zdrowia oraz w kształtowaniu świata bez agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, pełni lekcja wychowania fizycznego. Jeżeli jest ona odpowiednio przygotowana i ukierunkowana, będzie nie tylko lekcją wychowania fizycznego ale przede wszystkim treningiem zdrowotnym mającym w sobie umiejętność rozładowania stresu psychicznego i pracy nad własną osobowością poprzez aktywność ruchową, zdrowa rywalizację oraz zasady "czystej gry" wśród dzieci i młodzieży.

Wśród żyjących na ziemi stworzeń, człowieka wyróżnia nieuzasadniona agresja, czy wręcz okrucieństwo skierowane przeciwko własnemu gatunkowi, w tym przeciw własnemu potomstwu. Nie jest nam obce hasło: "człowiek człowiekowi wilkiem", które w głównej mierze odnosi się do człowieka dorosłego. Niestety dość często postawa taka pojawia się wśród dzieci i młodzieży, które wobec siebie są agresywne, pełne złości. W ostatnich latach nasiliło się zjawisko "fali" czyli, nadużywanie, wykorzystywanie, krzywdzenie uczniów klas młodszych tzw. "kotów" przez uczniów klas starszych. Coraz częściej uczniowie chcą przez zaczepki i bójki udowodnić swoje racje, zdobyć odpowiednie miejsce w hierarchii klasy czy przykryć swoje słabości. Ogromne znaczenie przeciw takiemu zachowaniu uczniów ma postawa nauczycieli, ich współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Znaczącą rolę w zahamowaniu tego zjawiska ma sam nauczyciel wychowania fizycznego. Swoimi predyspozycjami i cechami charakteru może on przybliżyć uczniom sylwetkę idealnego sportowca, trenera-przyjaciela, zawodnika będącego autorytetem dla dzieci i młodzieży. Jako lider promocji zdrowia powinien on kreować zdrowy estetyczny wygląd, zachęcać dzieci i młodzież do odnoszenia sukcesów w sporcie, by przez to pojęły zasadę:
"Stać się lepszym od innych zgodnie z zasadami fair-play"

Dzięki obserwacji i dużej wiedzy oraz indywidualnemu podejściu do ucznia, jego potrzeb nauczyciel wychowania fizycznego powinien jak najlepiej pokierować rozwojem psychicznym i fizycznym wychowanka w Uczniowskich Klubach Sportowych oraz w Szkolnych Kołach Sportowych.

W swojej pracy nad zjawiskiem przemocy i agresji w szkole nauczyciel wychowania fizycznego musi umiejętnie przekazywać wiedzę stosując wszelkie środki, metody i techniki. Praca ta nie może ograniczać się tylko do norm programowych. Musi on w walce z przemocą i agresją na lekcjach używać takich technik, które umożliwiłyby krótkotrwałe, wyciszenie, pracę nad sobą, samokontrolę ucznia.

Przykładami tutaj mogą być niektóre ćwiczenia relaksacyjne i uspakajające, wyrabiające prawidłowy tor oddychania jogi - dla młodzieży. Również prostym i skutecznym sposobem na poprawienie sprawności ruchowej oraz sposobu redukowania stresów i napięć psychicznych są zajęcia stretchingu. Myślę, że te formy aktywności ruchowej mogą być skutecznie wykorzystywane na lekcji wychowania fizycznego. Nauczyciel wychowania fizycznego powinien również przydzielać uczniom takie zadania na terenie szkoły, aby mogli oni wykazać się w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.

Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniowie powinni zwrócić też uwagę na swoje nastawienie emocjonalne do zajęć. Może im w tym pomóc nauczyciel, ogłaszając konkurs i jednocześnie zadanie domowe, jakim jest wymyślenie przez uczniów powitania i pożegnania na zbiórce. Oto przykład klasy:
"Gdy sportem żyjemy zdrowiej się czujemy"
"Przez sport do zdrowia i sprawności"
"Kto sportem żyje ten nic nie przytyje".

Współczesny młody człowiek żyje w świecie zdominowanym przez środki masowego przekazu. Wśród nich telewizja zajmuje priorytetowe miejsce, bowiem posiada największy krąg odbiorców. Telewizja absorbuje czas dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży. Można powiedzieć, że tak wrosła w życie codzienne rodzin, iż zacierają się wręcz granice między rzeczywistością a fikcyjnym światem w programach telewizyjnych i komputerach. Często dzieci naśladują oglądane postacie, na przykład próbują latać jak Batman czy Superman, ale również dokonują przestępstw, naśladują agresywne zachowanie i zaobserwowane sceny walki z filmów czy programów komputerowych.

I w tym przypadku znaczącą rolę do odegrania ma nauczyciel wychowania fizycznego. Bowiem może on umiejętnie pokierować wychowankiem tak, aby odwrócić jego uwagę od tych zagrożeń i zainteresować młodego człowieka pozytywnymi wpływami massmediów, które rozpowszechniają wiedzę, właściwe formy zachowania i styl życia, programy promujące sport i aktywny wypoczynek np. "magazyn gol", "studio sport", "sportowy flesz", jak również ogromne znaczenie mają transmisje z zawodów sportowych, olimpiad. Odskocznią od telewizora czy komputera będą liczne imprezy masowe, promowane wśród dzieci i młodzieży i ich rodziców np. biegi uliczne "Złota Mila", rajdy piesze czy rowerowe. Ciekawym pomysłem jest zabawa w "Wesoły Quiz Sportowy" opracowany przez nauczyciela wychowania fizycznego, dzięki któremu uczeń może wykazać się swoją wiedzą na tematy sportowe.

Reasumując współczesny nauczyciel w dobie aktów przemocy i agresji musi skoncentrować w swojej osobowości wszelkie najważniejsze i najwspanialsze cechy umysłowe oraz estetyczne. Musi on umieć po partnersku prowadzić dialog, wspólnie dążyć do celu znajdując we współpartnerze wzajemne zrozumienie i chęć współpracy w nie zawsze łatwej relacji uczeń-nauczyciel. Akceptacja przez uczniów szkoły, w której się uczy, oraz więź istniejącą między nimi, ich samopoczucie ma ogromny wpływ na powodzenie i sukcesy w nauce, jak również na owoce pracy wychowawcy.

Jolanta Paciorkowska-Cierpiał


Zaświadczenie onlinenumer online: 249 gości

reklama