Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3150
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Dzieci lękliwe

Lęk występuje u dzieci w trzech podstawowych postaciach: jako niepokój, czyli nieokreślony lęk, nazywany też lękiem nieuprzedmiotowionym; jako lęk przedmiotowy lub sytuacyjny; oraz w postaci ataków lękowych.

Niepokój jest najczęstszą postacią lęków dziecięcych. Występuje na ogół wówczas, gdy sytuacje lękowe mają charakter chroniczny. Tę postać lęku wywołują np. powtarzające się niepowodzenia szkolne, odrzucenie przez rówieśników, a przede wszystkim nieprawidłowa atmosfera wychowawcza w rodzinie.

Lęk przedmiotowy jest to lęk związany z konkretnymi przedmiotami czy sytuacjami. Tego typu lęki występują u dzieci bardzo często, różniąc się, zależnie od wieku dziecka, swoją treścią. W wieku przedszkolnym lęk mogą budzić niezrozumiałe zjawiska przyrodnicze, jak kołysanie się drzew, szum morza, ale również skrzypienie drzwi, powiększony cień, zwierzęta. Podłożem lęku jest tu bogata wyobraźnia dziecka, przerastająca jego rozumienie.

U dzieci starszych częściej wywołują lęki różne sytuacje społeczne, w których dziecko uczestniczyło, lub sytuacje nierzeczywiste, istniejące tylko w jego wyobraźni. Lęk jest często powiązany z poczuciem winy i przewidywaniem kary.

Szczególną postacią lęków sytuacyjnych są tzw. lęki separacyjne, które występują wskutek oddzielenia dziecka od matki. Dotyczą ona małych dzieci i pozostawiają niekiedy trwały ślad w psychice dziecka.

Lękami przedmiotowymi o charakterze nerwicowym są fobie. Są to silne przeżycia lękowe występujące w określonej sytuacji, lub dotyczące określonego przedmiotu. Najbardziej znanymi postaciami fobii u dzieci są lęk przed ciemnością, przed samotnością, przed wysokością, a także lęk przed wężami, pająkami czy przed ostrymi przedmiotami.

Trzecią postacią lęków dziecięcych są ataki lękowe, występujące najczęściej jako tzw. lęki nocne, podczas których dziecko zrywa się ze snu, krzyczy, płacząc tuli się do rodziców.

Należy jednak odróżnić reakcje lękowe od lękliwego sposobu postępowania, który stanowi cechę osobowości.

Lęk jako cecha osobowości wyraża się w uogólnionej postawie nieufności wobec zdarzeń wewnętrznych i własnych możliwości, co pociąga za sobą wycofywanie i rezygnację. Postawa taka może mieć różne nasilenie, od nieśmiałości do przytłaczającego poczucia mniejszej wartości. Wrodzone predyspozycje sprzyjają rozwojowi lękowej osobowości. Kształtuje się ona jednak pod wpływem oddziaływań wychowawczych, szczególnie u dzieci wychowywanych autokratycznie, odrzucanych oraz rozpieszczanych.

W wychowaniu autokratycznym dziecko jest zdominowane przez rodziców, wskutek czego rozwija się u niego nadmierna kontrola emocjonalna. Nie uczy się ono radzić sobie z własnymi problemami, ale uczy się je tłumić.

Z kolei wychowywanie, w którym dziecko jest emocjonalnie odrzucane, wytwarza uogólnioną postawę braku poczucia bezpieczeństwa. Natomiast wychowywanie rozpieszczające nie uczy samodzielności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Pozbawione poza domem pomocy i oparcia, dziecko przeżywa własną bezradność.

Innym mechanizmem rozwoju lękliwości może być mechanizm modelowania, w którym dziecko przyjmuje od rodziców wzory lękowego zachowania i postawę bierności wobec trudności życiowych. Także straszenie dziecka przyczynie się w znacznym stopniu do ukształtowania lękowych postaw.

Należy jednak podkreślić, że lęk o niskim nasileniu może mieć pozytywne znaczenie dla rozwoju dziecka.

Ze środowiskiem szkolnym związane są dwa rodzaje lęków: lęki szkolne i fobie szkolne.

Lęki szkolne przybierają najczęściej postać: lęku przed niepowodzeniem szkolnym, lęku przed ekspozycją społeczną, lęku przed nauczycielem, kolegami, rywalizacją. Drugim rodzajem lęków szkolnych są tzw. fobie szkolne, polegające na silnym, nie do opanowania lęku przed szkołą.

Lęki szkolne występują bądź w wyniku przeniesienia na sytuacje szkolne ogólnych postaw lękowych wyniesionych ze środowiska rodzinnego, bądź też powstają w wyniku trudności spełnienia przez ucznia wymagań szkolnych.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Maria Gradowska
Szkoła Podstawowa w Łaznowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 52 gości

reklama