Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
314
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wykorzystanie gazetki szkolnej do popularyzacji historii w szkole podstawowej

Gazetka szkolna jest miejscem, w którym można popularyzować historię. Nauczyciel historii może postarać się o to, żeby w każdym numerze gazetki, o ile taka istnieje w szkole, znalazł się stały kącik historyczny redagowany przez zainteresowaną grupę uczniów. W tym dziale mogą być umieszczane cyklicznie materiały opracowywane przez samych uczniów lub przy pomocy nauczyciela historii, który powinien wspierać te działania.

Najczęściej w szkolnej prasie ukazują się artykuły rocznicowe. Takie typowe wzmianki rocznicowe dotyczą przeważnie wydarzeń lub postaci historycznych i są często umieszczone na pierwszej stronie gazetki. Przykładem na to mogą być np. artykuły z okazji uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja lub z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Są one też często ilustrowane mapami, zdjęciami lub reprodukcjami obrazów o tematyce historycznej.

W celu lepszej popularyzacji naszych dziejów ojczystych, wśród uczniów, proponowałbym, żeby wiadomości z tej dziedziny przekazywane były cyklicznie w kąciku historycznym każdego nowego numeru gazetki. Wiadomości te powinny też mieć bardziej atrakcyjną formę dla czytelników od typowego artykułu rocznicowego.

Co może się jeszcze znajdować w takim dziale historycznym gazetki oprócz materiałów rocznicowych? Oczywiście mogą być to wiadomości z historii Polski przekazywane w atrakcyjny, dla młodego czytelnika, sposób. Chodzi o to, żeby informacje, zawarte w gazetce szkolnej, miały formę ciekawych i ukazanych w niekonwencjonalny sposób not biograficznych, zadań, konkursów, krzyżówek, wierszy lub zgadywanek związanych z historią. W miarę możliwości elementem dopełniającym kącik historyczny powinny być ilustracje wykonywane samodzielnie przez uczniów.


REKLAMA

Bardzo często uczniowie bez entuzjazmu zapoznają się z biografiami znanych postaci historycznych. Wynika to z tego, że przedstawiane są one im najczęściej w sposób schematyczny i encyklopedyczny. O niektórych postaciach historycznych, podręczniki w szkole podstawowej, wspominają też niewiele lub wcale. Można jednak tę wiedzę uzupełniać i przekazywać w bardziej niekonwencjonalny sposób na łamach gazetki szkolnej. Przytoczę tu kilka pomysłów jakie pojawiły się w kąciku historycznym szkolnej gazetki pt. "Co w szkole piszczy ?" na przestrzeni kilku ostatnich lat.

W celu popularyzacji postaci królów polskich zaproponowałem redaktorom działu historycznego wykorzystanie pozycji pt. "P.K.P czyli Poczet Królów Polskich" autorstwa Grzegorza Wasowskiego, gdyż zawiera ona szereg bardzo ciekawych, zabawnych i wierszowanych tekstów.1 Teksty te posiadają wiele zwrotów z żargonu uczniowskiego oraz wiele wyrazów z języka potocznego, co nie umniejsza jednak wartości poznawczych tej pozycji. Redaktorzy kącika historycznego postanowili dodatkowo zilustrować te wiersze reprodukcjami obrazów polskich monarchów pędzla Jana Matejki. W taki oto sposób powstał cykl artykułów dotyczących władców polskich od Mieszka I do S.A. Poniatowskiego. Poniżej zamieszczam artykuł dotyczący postaci Bolesława Krzywoustego.

Na łamach gazetki redaktorzy umieszczali też zadania konkursowe dotyczące ważnych postaci lub wydarzeń historycznych. Przybierały one postać anonimowych not biograficznych. Rozwiązanie takiego zadania polegało na odgadnięciu, przez czytelników gazetki, kim jest dana postać. Takie zadanie zawierało też wskazówki. Dzięki nim czytelnicy mogli znaleźć informacje potrzebne do rozwiązania tego zadania. Konkursy polegały też na podaniu pytań o daty określonych wydarzeń historycznych lub odwrotnie na dopasowaniu do dat historycznych wydarzeń, które miały wtedy miejsce.

Przykładem na to może być następujące zadane:

Podaj co wydarzyło się w danym roku ?

1410 -

966 -

1000 -

Zadania miały też formę rebusów ułożonych przez uczniów. W tym wypadku uczniowie ułożyli rebus dotyczący nazwiska postaci historycznej.

REBUS

K O Ś C I U S Z K O

Takie rebusy dotyczyły też pojęć historycznych lub miejsc wydarzeń historycznych.

Redaktorzy zamieszczali często w gazetce, ułożoną przez siebie, typową krzyżówkę, która zawierała pytania łączące się tematycznie z dziejami Polski. Po rozwiązaniu tej krzyżówki czytelnik poznawał hasło, które było związane z postacią, rocznicą lub pojęciem historycznym. Inny, trudniejszy rodzaj krzyżówki zawierał jedynie główne hasło. Tutaj zadaniem czytelników było samodzielne ułożenie haseł krzyżówki, które powinny być powiązane tematycznie z hasłem głównym. Następnie czytelnicy sami układali pytania do tych haseł.

Przykład krzyżówki umieszczonej w jednym z numerów gazetki szkolnej pt. " Co w szkole piszczy?"

KRZYŻÓWKA
H
Y
M
N

Zbigniew Michalec
Szkoła Podstawowa w Trzęśniewie


Zaświadczenie onlinenumer online: 30 gości

reklama