Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3130
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ankieta "Ocena zajęć edukacyjnych"

Rzetelnej analizie efektów pracy nauczyciela, doskonaleniu warsztatu i metod jego pracy sprzyja ewaluacja analityczna.

Ocena efektów jakości działalności dydaktycznej możliwa jest dzięki wypracowaniu odpowiednich narzędzi badań, analiz i ewaluacji, takich jak:

 • ankieta
 • test
 • karta obserwacji ucznia i klasy.

  Wymienione narzędzia pomiaru pełnią funkcję:

 • sprawdzającą
 • diagnostyczną
 • prognostyczną.

  Zestaw pytań - zwany ankietą, z podanymi na nie alternatywnymi odpowiedziami do wyboru, w formie tematycznego kwestionariusza może stać się w realiach funkcjonowania współczesnej szkoły, jednym z wielu narzędzi, służących do badania pracy jakości szkoły.

  Ankieta pozwala zorientować się w postawach i opiniach większej grupy uczniów zainteresowanych danym typem zajęć edukacyjnych. Rzetelnie opracowane wyniki ankietowania dają właściwy zasób wniosków do podjęcia ewaluacji i odpowiedniego ukierunkowania dalszej pracy z uczniami na zajęciach szkolnych. Celem ankietowania jest także zachęcanie uczniów do samooceny.

  Projekt prezentowanej ankiety powstał w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat sposobu prowadzenia zajęć fakultatywnych z chemii, przedmiotu maturalnego, który wymusza systematyczne przygotowanie na wielu płaszczyznach wymagań w obrębie obowiązujących standardów egzaminacyjnych.

  Wnioski uzyskane z interpretacji przeprowadzonych badań to wykładnik jakości pracy nauczyciela oraz właściwy materiał dla realizacji ewaluacji analitycznej.


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  Beata Majerska
  Zespół Szkół Chemicznych w Bydgoszczy


 • Zaświadczenie online  numer online: 98 gości

  reklama