Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3129
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Plan metodyczny "Kształcenie umiejętności w obszarze Standartu I i Standartu II wymagań egzaminacyjnych z chemii dla poziomu podstawowego"

Doświadczenia nabyte w roli egzaminatora egzaminu maturalnego z chemii w trakcie sesji egzaminacyjnej MATURA' 2005 stanowiły bazę dla sformułowania wniosku, że aby dobrze zdać egzamin, potrzebna jest nie tylko rzetelna wiedza i umiejętności z chemii, ale również pewna "technika" zdawania nowej formy egzaminu dojrzałości, która wynika z bardzo precyzyjnych i jednoznacznych zasad oceniania.

Przed przystąpieniem do realizacji cyklu zajęć fakultatywnych przygotowujących uczniów do tzw. "nowej matury" konieczne więc było:

 • określenie zakresu możliwości wykorzystania syllabusa,
 • zinterpretowanie przykładów zadań ilustrujących standardy wymagań egzaminacyjnych,
 • przeanalizowanie przykładów rozwiązań metodycznych uwzględniających metody ćwiczenia wybranych umiejętności,
 • prześledzenie przykładów zadań z archiwalnych arkuszy egzaminacyjnych w aspekcie opisu zasad oceniania prac maturalnych,
 • przygotowanie swoich propozycji zadań egzaminacyjnych opartych na wytycznych CKE.

  Scenariusz publikowany jako plan metodyczny zajęć fakultatywnych z chemii pt. "Kształcenie umiejętności w obszarze Standartu I i Standartu II wymagań egzaminacyjnych z chemii dla poziomu podstawowego" został opracowany z myślą o rzetelnym i całościowym przygotowaniu uczniów do zdawania nowego egzaminu maturalnego z chemii.

  Plan metodyczny wzbogacony jest o trzy Karty Pracy dla ucznia zawierające łącznie 12 zadań połączonych w bloki tematyczne. Dzięki nim uczeń może kształcić umiejętność rozwiązywania zadań typu maturalnego. Dołączone projekty foliogramów przedstawiające modele odpowiedzi do wszystkich zadań oraz schematy punktowania stanowią doskonałe narzędzie kontroli poprawności rozwiązań.

  Scenariusz oraz plan przygotowań do egzaminu maturalnego...


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  Beata Majerska
  Zespół Szkół Chemicznych w Bydgoszczy


 • Zaświadczenie online  numer online: 117 gości

  reklama