Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
31
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Projekt badawczy "Moja mała ojczyzna"

Czas trwania projektu 9 tygodni

Cel główny : zainteresowanie uczniów historią, zabytkami oraz walorami przyrodniczymi swojej miejscowości i najbliższej okolicy

Cele operacyjne:

 • Uczeń zna historię swojej miejscowości
 • Potrafi zbierać i gromadzić materiały informacje
 • Umie pracować w grupie
 • Rozwija zainteresowanie dla swojej małej ojczyzny
 • Potrafi docenić walory przyrodnicze najbliższej okolicy
 • Zacieśnia więzy ze społecznością lokalną
 • Uczy się podejmowania decyzji, oceniania, komunikowania z innymi

  Etapy projektu:

 • Przygotowanie uczniów do pracy, zapoznanie z metodą
 • Wprowadzenie uczniów w tematykę projektu
 • Sformułowanie zadań realizowanych w ramach projektu
 • Przygotowanie do realizacji projektu (podział na zespoły badawcze, podanie terminarza, ustalenie zasad prezentacji i oceny prac)
 • Realizacja projektu
 • Prezentacja całości projektu
 • Ocena całości projektu

  Źródła informacji :

 • Publikacje, artykuły w prasie
 • Przekazy ustne
 • Źródła materialne (zabytki)

  Opis projektu


  Podsumowanie projektu

  Projekt może być realizowany w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Jest doskonałym uzupełnieniem ścieżki Edukacja regionalna- dziedzictwo kulturowe w regionie. Łączy w swojej formie i treści przedmioty bloku humanistycznego; historię, język polski, sztukę. Uczniowie w czasie realizacji mają okazję do zaprezentowania swojej pomysłowości , oryginalności oraz umiejętności pracy w grupie. Doskonałym podsumowaniem może być wycieczka do muzeum regionalnego oraz szkolna wystawa prac uczniów.

  mgr Witold Zając
  Szkoła Podstawowa w Piwodzie


 • Zaświadczenie online  numer online: 55 gości

  reklama