Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3086
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Analiza przypadku edukacyjno-wychowawczego

Problem dotyczy zakupu przez uczniów podręczników szkolnych.

I .Identyfikacja problemu, geneza i dynamika zjawiska

W klasie drugiej technikum ekonomicznego skończyłem pracę z podręcznikiem poziomu elementary. Nowy podręcznik, na poziomie pre-intermediate, ma służyć do końca klasy trzeciej. Problem w tym, że kupiło go tylko trzech uczniów z dwudziestoosobowej klasy. Oceny ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i poziom prac domowych automatycznie obniżają się. Konsultuję się z wychowawcą klasy, aby na bieżąco zorganizować kserokopie materiałów na lekcje. Przygotowywanie kserokopii zawodzi, jest niesystematyczne. Niektórzy uczniowie starają się wykorzystać sytuację, próbują usprawiedliwiać brak przygotowania słowami: "Przecież nie mam książki".

Przyczyny tego stanu są dwie: pierwsza - ceny podręczników do języka angielskiego są za wysokie, a wielu naszych uczniów pochodzi z rodzin o niskich dochodach, a druga - nowy podręcznik pre-intermediate funkcjonuje w szkole dopiero drugi rok i nie ma jeszcze podręczników używanych. Problem zniknie pod koniec roku, gdy klasy maturalne sprzedadzą swoje książki.

Jednak nie mogę zachować się biernie, udawać przed klasą, że traktuję tę sytuację przejściową jako zło konieczne, że nic się nie dzieje. Muszę zastosować jakieś rozwiązanie, i to takie, które będzie akceptowane przez uczniów jako własne.

Efekt końcowy musi być następujący - przez trzy miesiące do końca roku szkolnego nie obniżyć poziomu, a w następnym roku uczniowie muszą mieć więcej podręczników.

II. Znaczenie problemu.

Praca z tekstem jest osią nauczania języka obcego. Wokół tekstu można budować strukturę ćwiczeń wszystkich czterech umiejętności - czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu. Krotność kontaktu z tekstem warunkuje skuteczność zapamiętywania. Wystarczy przytoczyć opinię, że zapamiętanie pojedynczego słowa w obcym języku wymaga pięćdziesięciu biernych i czynnych przypadków użycia. Brak pracy z podręcznikiem spowoduje, że uczniowie będą pamiętać za mało słów i nie będą mieć dostatecznie dużo możliwości zautomatyzowania struktur gramatycznych.

Jest jeszcze inna sprawa. Jeśli zrezygnuję z widocznych dla klasy działań, uczniowie utwierdzą się w przekonaniu, że nie muszą nic robić, aby zdobyć w końcu te podręczniki. W rezultacie mogliby nawet nie próbować wykorzystać okazji poszukiwania używanych podręczników.

III. Prognoza.

Opracowuję ankietę i przeprowadzam ją w klasie. Trzy są cele ankiety. Być może uda mi się uzyskać jakieś oryginalne informacje, z których wyprowadzę dalsze działania. Jeśli nie, to może zadziała efekt placebo, klasa będzie czuła, że sprawa jest poważna, że coś się dzieje. No i wreszcie, jeśli przedstawię klasie wyniki ich własnych wypowiedzi, to może klasa przyjmie moją ich interpretację za swoją. Wtedy mogę liczyć na współpracę przy realizacji wniosków.

IV. Propozycja rozwiązania.

Ankieta rzeczywiście przynosi podpowiedź. Pytania są tak sformułowane, aby uczniowie oceniali, w czym mają trudności w języku obcym. Ankieta nie odnosi się do sprawy podręczników. Opracowuję wyniki, łącznie z analizą w Excelu. Wyprowadzam wnioski, które przedstawiam klasie:
- macie trudności z ortografią,
- to od razu rzutuje na wypowiedź pisemną,
- bardzo łatwo uczycie się wszystkiego na pamięć.

Dyskutujemy o zmianach, jakich wspólnie musimy dokonać w organizacji lekcji.

V. Propozycja i wdrożenie rozwiązań.

Przedstawiam klasie organizację lekcji z maksymalnym wykorzystaniem nielicznych podręczników. Akcentuję konieczność ćwiczeń w czytaniu. I zalety nauki na pamięć.

Od tej pory trzymam się następujących metod:

Praca w klasie:
- przepisywanie dłuższych tekstów z tablicy, zdania numerowane lub tekst dzielony na frazy,
- do tego tekstu ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu lub ćwiczenia gramatyczne,
- wyszukiwanie informacji z podręcznika, praca w grupach

Sprawdziany:
- dyktando,
- wypowiedź pisemna lub ćwiczenie gramatyczne połączone z wyszukiwaniem informacji z podręcznika, przy czym klasa jest zorganizowana w grupy.

Prace domowe:
- nauka na pamięć,
- praca pisemna typu swobodna wypowiedź.

Na wszelki wypadek staram się mieć zapasową kserokopię do aktualnej lekcji.

VI. Efekty oddziaływań.

Przygotowuję test badający osiągnięcia w nauce, porównuję wynik testu oraz średnie ocen przed i po realizacji projektu.

Ocena projektu - materiał, przy realizacji którego zastosowałem nowe rozwiązanie, jest lepiej opanowany. Atmosfera w klasie jest dobra. Jednakże, ponieważ nie bardzo wierzę w stuprocentową skuteczność jakichkolwiek działań pedagogicznych, przy okazji kiermaszu używanych podręczników postaram się skłonić klasę do ich nabycia.

mgr Lech Frankowski
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach


Zaświadczenie online



numer online: 109 gości

reklama