Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3068
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Być dla innych

Oblicza integracji

Od wielu lat mówi się o integracji z osobami niepełnosprawnymi .Organizowane są imprezy artystyczne, słynne spartakiady, spotkania integracyjne. Niepełnosprawni są zatrudniani w zakładach pracy i aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Jednak wciąż spotykamy się z reakcją nadmiernego współczucia, dystansu a nawet niechęci osób widzących jednostkę niepełnosprawną. Dlatego uważam, że obcowanie z niepełnosprawnością już od wczesnych lat przedszkolnych jest bardzo ważne. Znam wielu nauczycieli, którzy stopniowo wprowadzają takie spotkania integracyjne w przedszkolach. Przynoszą one zaskakujące efekty i bardzo pozytywne doznania zarówno dla dzieci przedszkolnych, jak i niepełnosprawnych.

Jestem nauczycielką, pracującą w Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie. Prowadzę zajęcia artystyczne z dziećmi w wieku od trzech do jedenastu lat oraz z dziećmi niepełnosprawnymi. Jestem dumna ze swoich podopiecznych, którzy obcując z niepełnosprawnością w trakcie trwania zajęć, balów, imprez masowych, nawiązują koleżeńskie kontakty z dziećmi niepełnosprawnymi. Dają im wiele radości i same cieszą się ze wspólnych spotkań. Jako zespół wokalno-taneczny chętnie uczestniczą w występach dla tych dzieci.

"Nie ma kaleki, jest człowiek" - tak pisała M. Grzegorzewska-pedagog i psycholog, założycielka Instytutu Pedagogiki Specjalnej(1888-1967). Dziecko obcujące z niepełnosprawnością, nie będzie patrzyło na swojego niepełnosprawnego kolegę jak na kalekę. Będzie on dla niego kimś, kto posiada imię własne możliwości i ograniczenia - tak jak każdy z nas człowiek.

W Mrągowie od 1990 roku istnieje Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych. Mieszka w nim obecnie 92-woje dzieci z upośledzeniem fizycznym i intelektualnym. Każde z nich jest inne, każde jest wyjątkowe. Gdyby każde z nich mogło, krzyczałoby "jestem tutaj", aby być zauważonym. Dzieci te są szczęśliwe, gdy mogą brać udział w życiu społeczności lokalnej. Imprezy masowe, których uczestniczą są dla nich wielkim przeżyciem.

Czują się wtedy ważne, akceptowane i potrzebne. Nie ma słów, które mogłyby dać wyraz ich szczęścia i radości bycia z innymi.

Integracja z dziećmi niepełnosprawnymi jest ważna i potrzebna również dla nas. Dzięki nim przypominamy sobie o tym, że radość można czerpać z rzeczy drobnych, których często nie doceniamy. Stajemy się przez to bogatsi. Do podzielenia się własnymi doświadczeniami i wiedzą z zakresu integracji skłoniła mnie przede wszystkim impreza charytatywna "BYĆ DLA INNYCH", którą organizuję od pięciu lat w Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Te pięcioletnie doświadczenia utwierdziły mnie w przekonaniu o sile integracji oraz płynących z niej wartości, tak ważnych w rozwoju społecznym każdej jednostki i kształtowaniu osobowości.

Kulisy imprezy charytatywnej "Być dla innych".

W tym roku impreza odbyła się 8 kwietnia już po raz piąty. Ma ona swoją historię i tradycję. Co roku organizowana jest w okresie przed Świętami Wielkanocnymi. Przyświeca jej to samo hasło "Być dla innych". Powstało ono od słów naszego Wielkiego Papieża Jana Pawła II, który mówił "Najgłębszym prawem, które człowiek odkrywa w sobie jest prawo bycia z innymi i dla innych". Symbolem imprezy jest uśmiechnięte słoneczko, które można otrzymać przed wejściem na widownię. Symbolizuje ono uśmiech wszystkich dzieci, podkreślam wszystkich.

Od pięciu lat dzieci niepełnosprawne uczestniczą w życiu Młodzieżowego Domu Kultury.

Biorą udział w konkursach plastycznych, balach karnawałowych i zajęciach artystycznych. Każde z nich wnosi w życie tej placówki wiele radości i optymizmu. Przypomina, ze do szczęścia czasem niewiele potrzeba. Wystarczy spojrzenie, miły gest lub słowo, aby poczuć się kimś ważnym i akceptowanym ze wszystkimi swoimi możliwościami i ograniczeniami. Dlatego też powstała idea zorganizowania imprezy charytatywnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Imprezie towarzyszy zbiórka pieniędzy, ale to nie jest jej najważniejszym celem. Zebrane ze sprzedaży stroików świątecznych i słoneczek środki finansowe przeznaczone na rzecz dzieci z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, są tylko symbolem. Przesłaniem imprezy jest integracja z tymi dziećmi poprzez wspólne występy i miłą zabawę. Imprezę otwierają dzieci z MDK razem z dziećmi niepełnosprawnymi piosenką, której tekst napisany został specjalnie na to spotkanie.

Początkowo impreza ta miała węższy zasięg. Na widowni przeważali rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury. Rok później włączyły się też zespoły z innych placówek. Z roku na rok występuje coraz więcej zespołów artystycznych, również z innych miejscowości. W tym roku na scenie zaprezentowało się 250 dzieci i młodzieży, a widownia była wypełniona po brzegi. Rok temu, jak też i w tym roku zgłosiło się do nas dwudziestu wolontariuszy-uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie. Pomagali usprawnić przebieg imprezy, opiekowali się również dziećmi niepełnosprawnymi. Szukając wsparcia w tym przedsięwzięciu spotkałam się z życzliwością i otwartością na wszelka formę współpracy. Dzięki sponsorom imprezy mogliśmy zapewnić występującym zespołom poczęstunek. W tym roku zaprezentowały się na scenie zespoły z Mrągowa (Młodzieżowy Dom Kultury, przedszkola, szkoły, Centrum Kultury i Turystyki "Zodiak", Zespół Szkół Specjalnych) oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Giżycka i Szkoły Podstawowej w Bożem.

Można więc mówić o Integracji przez duże I w pełnym tego słowa znaczeniu. Każdy bowiem, łącznie z osobami na widowni miał w niej swój ważny udział. Nie zabrakło też przedstawicieli władz miasta. Patronat medialny objęła redakcja "Kuriera Mrągowskiego" - gazety lokalnej. Był również przedstawiciel radia WA-MA i telewizji lokalnej TELEPAK. Dzięki zaangażowaniu opiekunów z Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie i nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych na widowni znalazło się około trzydziestu dzieci niepełnosprawnych. Przyszły też dzieci niepełnosprawne z Mrągowa ze swoimi rodzicami. Imprezy masowe są dla nich ogromnym przeżyciem. Powodem największej radości jest możliwość wystąpienia na prawdziwej scenie. Stroiki świąteczne przeznaczone do sprzedaży zostały w tym roku wszystkie sprzedane. Wykonały je dzieci i opiekunowie z: Młodzieżowego Domu Kultury, przedszkoli, Zespołu Szkół Specjalnych, Domu Pomocy Społecznej oraz panie z Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Piątą imprezę charytatywną "Być dla innych" z całą pewnością można uznać za udaną i potrzebną naszemu miastu. Integracja z dziećmi niepełnosprawnymi jest ważna nie tylko dla tych dzieci, ale i dla społeczności lokalnej. Natomiast udział zespołów artystycznych z innych miast, nadając szerszy wymiar imprezie prowadzi do integracji bez granic. Wszystkich jednoczy idea bycia dla innych- dla dzieci niepełnosprawnych, a one są dla nas od zawsze. Za rok impreza odbędzie się po raz szósty.

mgr Ewa Gnoza
Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 48 gości

reklama