Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3051
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program edukacji ekologicznej "Dialog z przyrodą"

Rozwiązywanie podstawowego problemu naszych czasów, jakim są wzajemne stosunki pomiędzy ludzkością, wraz z jej rosnącym potencjałem przemysłowo - technicznym, a biosferą Ziemi, stanowiącą środowisko życia człowieka, wymaga nowego wymiaru działania, możliwego na drodze edukacji. Chodzi o taką edukację, która postawi na wartości ekologiczne i sprawi, że im zostaną podporządkowane normy życia społecznego. Dzieci w młodszym wieku szkolnym powinny być objęte systematycznym, dobrze zaplanowanym, konkretnym działaniem, by skutecznie i efektywnie kształtować predyspozycje ekologiczne. Powstała, więc potrzeba stworzenia i wdrożenia programu ekologii dla dzieci klasy III dostosowanego do potrzeb i możliwości zarówno dzieci, jak i regionu, w którym one mieszkają.

Proponowany program przewiduje rozszerzenie materiału o problematykę ekologiczną wykraczającą poza treści w realizowanych programach edukacyjnych dla klas I - III. Ma on wyposażyć uczniów w określone wiadomości, umiejętności i postawy, w przystępny sposób przybliżyć dzieciom świat przyrody, uświadomić, że są jej częścią oraz uwrażliwić na przejawy degradacji środowiska i rozwijać pozytywne zachowania wobec ochrony przyrody.

Dodatkowym aspektem stworzenia programu są walory przyrodnicze najbliższego środowiska, należącego do gminy Golczewo. Na terenie gminy utworzono trzy Zespoły Przyrodniczo - Krajobrazowe: "Las Golczewski", "Las Widłakowy", "Las Samliński", których zadaniem jest ochrona cennych leśnych zespołów biocenotycznych. W lasach tych dominują drzewa, których wiek przekracza często 150 lat, są to: buki, jawory, dęby, sosny, świerki... W niżej położonych partiach lasu na bagniskach i przy źródłach rośnie olsza czarna w zespołach tworząca oles oraz jej skupiska z jesionem. Na szczytach wzgórz rośnie potężny i wyniosły modrzew europejski. Malowniczość krajobrazu zwiększają rośliny podlegające całkowitej ochronie gatunkowej: wiciokrzew pomorski, grążel żółty, barwinek czerwony, śnieżyczka, przebiśnieg, bluszcz pospolity. Spacerując drogami leśnymi napotkamy przepięknie kwitnącą konwalię majową, marzankę wonną, turówkę leśną. W zespołach spotykamy również zwierzęta: jeża, sarnę, wydrę, kunę, łasicę, jelenia europejskiego oraz symbol Golczewa - zieloną żabę. Niekiedy uda się wyśledzić piżmaka, jenota czy borsuka. Ogromne trzcinowiska to obfita baza pokarmowa dla trzciniaka, strumieniówki, błotniaka stawowego. Wody Jeziora Okonie i rzeki Niemicy to miejsce polowań orła bielika i kani rudej. W bagnach, po zarośniętym Jeziorze Samlińskim, żyją czaple, żurawie, kaczki ogorzałki, głowieńki, tracze oraz remizy i rybołowy. Klejnotem przyrodniczym są liczne śródleśne jeziorka dystroficzne, jary, wąwozy, źródliska. Charakterystyczne dla zespołów jest jeziorko "Żabie" położone w "Lesie Golczewskim" oraz gęsty dywan płożących się widłaków jałowcowatych obejmujących w "Lesie Widłakowym" obszar około 24 ha. W zespołach przyrodniczych w "Lesie Golczewskim" i na terenie "Lasów Samlińskich" zostały wyznaczone ścieżki dydaktyczne, które w swoim przebiegu mają oznaczone leśne przystanki. Przystanki te ukazują najcenniejsze fragmenty lasów, dlatego podczas leśnych wędrówek warto na dłużej się przy nich zatrzymać.

1. Ścieżka dydaktyczna "Las Samliński" liczy około 2 km. Rozpoczyna się od końca wsi Samlino, przebiega starą aleją kasztanową od nieistniejącego już pałacu i dalej wiedzie przez malownicze i osobliwe tereny lasu i wzgórza Samlińskiego. Na trasie znajduje się 7 przystanków: "Chrońmy nasze rośliny leśne", "Bukowy dinozaur", "Daglezja doborowa", "Naturalna odnowa buka", "Tajemnicze bagna", "Dąb na cokole", "Modrzewiowe wrota".

2. Ścieżka dydaktyczna "Las Golczewski" ma 4 km długości. Rozpoczyna się przy leśniczówce w Lesie Golczewskim. Na trasie spotkamy 7 przystanków: "Drzewo Doborowe Dąb", "Dąb Władycha", "Dziuple Gągołów", "Drzewo Doborowe Modrzew", "Drzewo Doborowe Świerk", ‘Jezioro Żabie", "Las Widłakowy".

3. W projekcie jest ścieżka dydaktyczna "Bagna Samlińskie"

Szkoła Podstawowa w Golczewie usytuowana jest w ciekawym otoczeniu przyrodniczym. Wokół szkoły występują różne ekosystemy (pola, łąki, zbiorniki wodne, lasy), które umożliwią naturalne zdobywanie wiedzy, rzeczywiste bycie blisko natury, działanie na rzecz ochrony przyrody i współdziałanie z ludźmi przejawiającymi troskę o środowisko.

(...)

Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

ściągnij (ZIP - 30 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

mgr Renata Baraniak
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golczewie


Zaświadczenie onlinenumer online: 156 gości

reklama