Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3045
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Dekalog młodego ekologa

Program autorski dotyczący edukacji ekologicznej w kształceniu zintegrowanym w klasie drugiej szkoły podstawowej.

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym poznają otaczającą rzeczywistość głównie za pomocą zmysłów. Kierują się więc myśleniem konkretno-obrazowym. W związku z tym zdobywanie wiedzy i umiejętności powinno odbywać się drogą doświadczeń i bezpośrednich obserwacji. Taką możliwość stwarza nauczanie o otaczającym środowisku.

Proponowany program przewiduje rozszerzenie materiału w klasie drugiej o problematykę ekologiczną związaną z przestrzeganiem 10 zasad postępowania wobec otaczającej przyrody. Ma on wyposażyć uczniów w określone wiadomości, umiejętności i postawy, w przystępny sposób przybliżyć rzeczywistość. Ponadto kształtować u młodego człowieka poczucie odpowiedzialności za środowisko, rozwijać pozytywne zachowania wobec innych form życia, uwrażliwić na przejawy degradacji i nieprawidłowego użytkowania zasobów przyrody przez człowieka.

Koncepcja takiego przedstawienia edukacji ekologicznej zmierza do tego, aby uczniowie byli przekonani, że poruszana problematyka dotyczy bezpośrednio ich oraz dostrzegali możliwość działań własnych - zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości.

(...)

Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

ściągnij (ZIP - 11 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

mgr Mariola Cichocka
Szkoła Podstawowa w Paterku


Zaświadczenie onlinenumer online: 78 gości

reklama