Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3027
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Oczekiwania uczniów wobec nauczyciela języka obcego

Obraz nauczyciela w świadomości uczniów nie jest wielkością stałą i zależy od wielu czynników. Największy wpływ na nich zdaje się wywierać osobowość nauczyciela. Wśród cech osobowości obiektem szczególnie surowej oceny ze strony uczniów są jego kwalifikacje moralno-etyczne.

Bardzo znaczną siłą oddziaływania odznaczają się też pewne wrodzone lub wyniesione z domu rodzinnego cechy charakteru nauczyciela, pomagające stworzyć właściwy klimat psychologiczny na lekcjach, i określane przez dydaktyków anglosaskich mianem "human relations factors".

Do cech szczególnie wysoko cenionych przez uczniów należy przede wszystkim życzliwość oraz entuzjazm i zaangażowanie w pracy. Przyjazne nastawienie nauczyciela do uczniów wymieniane jest jako jeden z najważniejszych bodźców motywujących do nauki języka.

Bardzo ważnymi okazują się też takie cechy charakteru, jak przystępność, łatwość nawiązywania kontaktów oraz poczucie humoru. Humor jest zresztą wysoko ceniony przez uczniów jako wartość samoistna, sprzyjająca wytworzeniu na lekcji przyjemnej atmosfery i relaksacji i ułatwiająca proces uczenia się.

Z życzliwością i sympatią idzie w parze autentyczne niekłamane zainteresowanie szkolnymi i pozaszkolnymi problemami dzieci i młodzieży oraz umiejętność spojrzenia na te problemy oczyma ucznia (empatia).Wytworzenie się atmosfery wzajemnego duchowego porozumienia pomiędzy nauczycielem a uczniami prowadzi zazwyczaj do wzrostu wzajemnych oczekiwań: nauczyciel spodziewa się, że uczniowie dadzą z siebie to, na co ich stać, a uczniowie oczekują z kolei ze strony nauczyciela poważnego ich potraktowania oraz zaangażowania i entuzjazmu w pracy.

Uczniowie przywiązują poza tym dużą wagę do kultury osobistej nauczyciela, której najważniejszymi przejawami są: uprzejmość, brak gwałtownych i nieprzewidzianych reakcji, a także swoboda i naturalność zachowania.

Jedną z najczęściej wymienianych i najwyżej cenionych cech charakteru nauczyciela jest sprawiedliwość i obiektywizm. Sprawiedliwość wiąże się w ocenie uczniów z wyrozumiałością, która z kolei jest synonimem cierpliwości oraz umiejętności dostosowania swych wymagań do językowych i intelektualnych możliwości uczniów.

Jakie zatem badani uczniowie mają oczekiwania wobec nauczyciela, dowiemy się analizując ich odpowiedzi na jedno z pytań otwartych ankiety.

Tabela 1. Chciałbym, żeby prowadzący lekcje języka angielskiego był...

ilustracja
Źródło: badania własne

Jak widać, uczniowie z sympatią odnoszą się do swojego obecnego nauczyciela. To świadczy zapewne, że posiada on większość z wymienionych cech.

Kompetencje nauczyciela, a więc jego umiejętności, kwalifikacje oraz zdolność przeprowadzenia dobrej lekcji ustępują miejsca jego cechom usposobienia. Ważne jest dla uczniów to, czy jest osobą sympatyczną i pogodną, a prowadzone przez niego lekcje - miłe i ciekawe.

Swoją ocenę uzależniają też od tego, czy nauczyciel potrafi dobrze przekazać treść lekcji i nauczyć ich języka oraz czy jest wyrozumiały. Cenią również nauczycieli wymagających, ale sprawiedliwych.

Wielką sztuką jest sprostać tym wszystkim oczekiwaniom jednocześnie, dlatego każdy nauczyciel powinien mieć jasno sformułowane własne stanowisko dotyczące swego trybu pracy, umieć je przekonująco przedstawić i uzasadnić, a w razie potrzeby - negocjować lub zmodyfikować.

1. M. Szałek, Sposoby podnoszenia motywacji na lekcjach języka obcego, Poznań 1992
2. J. Brzeziński, Nauczanie języków obcych dzieci, Warszawa 1987

Ewa Aleksandrowicz
Publiczne Gimnazjum w Czerwinie


Zaświadczenie onlinenumer online: 52 gości

reklama