Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zastosowanie prezentacji multimedialnej w nauczaniu zintegrowanym

Ostatnie lata przyniosły nam intensywny rozwój naukowo-techniczny. W życiu codziennym coraz powszechniejsze są urządzenia oparte na technice komputerowej, a komputeryzacja dotyczy już niemal wszystkich dziedzin życia. W tej sytuacji szkoła, a także nauczyciele nie mogą stać z boku, ale powinni wykorzystać ten nowoczesny środek dydaktyczny, jakim jest komputer do wspomagania edukacji na każdym jej etapie, także w nauczaniu zintegrowanym, które jest "terenem" mojego działania.

Nauczyciel może korzystać z gotowego, dostępnego na rynku oprogramowania, a może także tworzyć własne pomoce wzbogacając swój warsztat pracy. Programem, który daje w tym zakresie duże możliwości jest Microsoft Power Point. Jest to program prezentacyjny, który łącząc w sobie grafikę, animację i dźwięk pozwala przedstawić te fragmenty rzeczywistości, które nie zawsze są dostępne w bezpośredniej obserwacji. Oczywiście prezentacja multimedialna o lesie - choćby najdoskonalsza - nie zastąpi dziecku bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Jednak informacje przekazywane w prezentacji za pomocą obrazów, słów i dźwięków umożliwiają wielozmysłowe poznanie wielu zagadnień, z którymi bezpośredni kontakt jest utrudniony lub w danym momencie niemożliwy. Doceniając niewątpliwe zalety tego środka dydaktycznego chciałabym przedstawić przygotowaną przez siebie prezentację programu Microsoft Power Point na temat: "Stolice Polski dawniej i dziś", która jest dostępna w bibliotece związkowej w siedzibie ZO ZNP w Rybniku.

Zadaniem tej prezentacji jest zebranie i uporządkowanie wiedzy, którą powinien posiadać każdy uczeń klas I-III, a która dotyczy znajomości historii powstania dawnych i obecnej stolicy Polski. Składa się z 129 slajdów, wśród których znajdują się legendy: "Lech, Czech i Rus", "O królu Kraku", "Wars i Sawa". Ponadto prezentacja zawiera bogaty materiał ilustrujący najbardziej znane zabytki, które można zobaczyć w Gnieźnie, Krakowie i Warszawie. Treści zawarte w tym opracowaniu są zgodne z podstawą programową i obejmują dział "Ojczyzna, jej symbole (...); baśnie i legendy narodowe". Program ten może znaleźć zastosowanie podczas pracy nad blokiem tematycznym "To Ojczyzna właśnie", który zawarty jest w podręczniku do kształcenia zintegrowanego pt. "Moja szkoła", wydanym przez MAC Kielce. Oczywiście powiązanie prezentacji z tym podręcznikiem nie jest obligatoryjne, równie dobrze można z niej korzystać pracując z innym podręcznikiem lub też nie korzystając z żadnego.


REKLAMA

Prezentacja została przygotowana na potrzeby klasy drugiej, jednak jej układ i sposób wykonania pozwalają na zastosowanie zarówno w klasach programowo wyższych jak i niższych, a nawet wśród dzieci przedszkolnych (szczególnie część zawierająca legendy)

Układ slajdów pozwala na korzystanie z prezentacji w sposób ciągły, przechodząc kolejno przez zastosowane hiperłącza. Możliwe jest także wybieranie interesującego nas fragmentu, na przykład tylko legendy o danej stolicy, lub też galerii zdjęć któregoś z miast, ponieważ zarówno legenda jak i slajdy prezentujące ich dzień dzisiejszy następują kolejno po sobie. Prezentacja może także znaleźć zastosowanie podczas prowadzenia przygotowań do wycieczki do Warszawy, Gniezna czy Krakowa, albo też być formą podsumowania wiadomości o tych miastach po wycieczce, która już się odbyła.

Przejście pomiędzy slajdami następuje na kliknięcie myszką, co pozwala osobie prowadzącej pokaz na sterowanie prezentacją zgodnie z potrzebami odbiorców. Wszystkim slajdom towarzyszy dźwięk; są to krótkie dialogi (legenda o Krakowie), efekty dźwiękowe lub - jak w przypadku oglądania slajdów o Warszawie - polonez Chopina. Oglądając slajdy dotyczące Krakowa uczniowie mogą wysłuchać krakowiaka i poznać melodię hejnału.

Dysponując komputerem wyposażonym w kartę telewizyjną można na ekranie telewizora przedstawić prezentację większej ilości odbiorców. Wskazane jest także umożliwienie uczniom swobodnego dostępu do opracowania, wtedy będą oni mogli samodzielnie poznawać kolejne warstwy treściowe, wracać do slajdów, które szczególnie ich zainteresowały. Oczywiście czynnikiem warunkującym optymalne korzystanie przez dzieci z programu jest umiejętność obsługi komputera.

Przygotowana prezentacja stanowi kompendium wiedzy historycznej, jaką powinni posiadać uczniowie na pierwszym etapie kształcenia. Może także posłużyć jako pomoc dydaktyczna na lekcjach przyrody w klasach IV-VI. Mam nadzieję, że dobrze spełni swoje zadanie służąc zarówno uczniom jak i nauczycielom.

Barbara Benisz

Materiał dodatkowy "Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II" na


Zaświadczenie onlinenumer online: 136 gości

reklama

Księgarnia HELION poleca: