Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2938
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Propozycja zagospodarowania 4-tej godziny lekcyjnej wychowania fizycznego

Od 1-go września 2003 roku wprowadzono do szkół podstawowych czwartą godzinę wychowania fizycznego.

Rozporządzenie MEN z dnia 5 lipca 2001 roku w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązujących zajęć wychowania fizycznego dopuszcza organizowanie przez szkołę dodatkowej godziny wychowania fizycznego, zarówno jako zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Możliwe formy realizacji czwartej godziny to:
- zajęcia sportowe i rekreacyjne,
- gry i zabawy ruchowe, zajęcia korekcyjno - wyrównawcze,
- aktywne formy turystyki,
- imprezy rekreacyjne i rozgrywki sportowe,
- udział w szkoleniach młodzieżowych animatorów sportu i sędziów sportowych,
- uczestnictwo w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych.

Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, radę szkoły lub radę rodziców proponuje formy realizacji tych zajęć. Propozycje te powinny uwzględniać zainteresowania, potrzeby zdrowotne, miejsce zamieszkania uczniów, uwarunkowania lokalne, tradycje sportowe szkoły i środowiska, możliwości kadrowe. Oznacza to, że szkoły powinny przygotować ofertę realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego, a uczniowie mają prawo wyboru z tej oferty najlepszej dla siebie formy, która zaspokoi ich zainteresowania, potrzeby i ambicje. Uczestnictwo w zajęciach czwartej godziny wychowania fizycznego jest obowiązkowe dla ucznia, natomiast realizowane na nich treści mają charakter fakultatywny, ponadprogramowy, więc nie powinny podlegać rygorom oceny.

Można łączyć liczbę godzin (jednak nie więcej niż 4) przeznaczonych na realizację czwartej godziny w jednorazowe zajęcia.

Powinny to być zajęcia atrakcyjne dla uczestników, optymalnie intensywne, zdrowe, odpowiednio przygotowane i prowadzone.

Dzięki wprowadzeniu dodatkowej lekcji wychowania fizycznego uczeń zyskał około 35 dodatkowych godzin rocznie na aktywność fizyczną.

Chciałbym przedstawić moją propozycję zagospodarowania tych godzin przez ucznia. Ponieważ jest to obowiązkowa godzina zajęć, uczeń powinien być obecny na co najmniej czterech godzinach w ciągu miesiąca. Aby uniknąć chaosu uczeń na początku każdego miesiąca powinien zadeklarować na które lekcje będzie przychodził.

Na tych lekcjach należałoby odejść od podziału na klasy i wprowadzić grupy międzyoddziałowe. Przy szkołach jednociągowych szkoła podstawowa ma do dyspozycji około 12 dodatkowych godzin miesięcznie wychowania fizycznego w klasach IV-VI.

Plan zajęć na poszczególne miesiące roku szkolnego...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Wojciech Szyda


Zaświadczenie onlinenumer online: 217 gości

reklama