Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2930
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu najczęściej określane są terminem dysleksja rozwojowa. Określenie specyficzne wskazuje na wąski zakres trudności w uczeniu się i ich szczególny charakter.

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, nazywani uczniami dyslektycznymi lub uczniami z dysleksja rozwojową, mają problemy z uczeniem się czytania i pisania. Trudności te występują pomimo dobrej sprawności intelektualnej (często powyżej przeciętnej lub wysokiej), posiadanej wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów oraz motywacji do nauki i ćwiczeń. M.Selikowitz uważa, że przy omawianiu specyficznych trudności w uczeniu się należy dodać wyraz "samoistne". Oznacza to, że termin "specyficzne trudności w uczeniu się" nie powinien być użyty w przypadku, kiedy trudność spowodowana jest takimi czynnikami, jak: zaburzenia sensoryczne(defekty słuchu lub wzroku), zaburzenia motoryczne (mózgowe porażenie dziecięce i dystrofia mięśni), nieodpowiednie środowisk oraz zaburzenia emocjonalne. Czynniki te powinny być wykluczone przez specjalistów wielu dyscyplin.

Dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, o różnym stopniu nasilenia zaburzeń, stanowią ok.10% populacji szkolnej. Odsetek dzieci z głębokimi zaburzeniami o charakterze dysleksji rozwojowej ocenia się w klasyfikacjach medycznych na 3-4%. Badania prof.M.Ruttera wykazały, że w grupie dzieci dyslektycznych:
- było trzy razy więcej chłopców niż dziewczynek,
- trzy razy częściej występowały problemy językowe i logopedyczne,
- w rodzinach tych dzieci również problemy językowe również występowały trzy razy częściej,
- dzieci z tej grupy miały częściej niż inne dzieci problemy z rozróżnieniem strony lewej od prawej.

Inaczej przedstawiały się rezultaty badań dzieci z niską inteligencją i problemami z czytaniem: Chłopcy i dziewczynki byli w tej grupie reprezentowani w równej liczbie. Przyczyny ich problemów były oczywiste w ponad 10% przypadków.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Beata Bartkowiak


Zaświadczenie onlinenumer online: 57 gości

reklama