Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2905
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Działania prozdrowotne realizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego

W szkole realizowany jest program z wychowania fizycznego - "Moja sprawność i zdrowie", którego treści związane są z rozwijaniem sprawności powiązanej ze zdrowiem oraz przygotowaniem do uczestnictwa w aktywności zdrowotno-rekreacyjnej i zawiera dużo tematów prozdrowotnych. Realizacja takiego programu stwarza możliwości poznawania i stosowania ruchu w jego przejawach na rzecz zdrowia, sprawności i zabawy.

Nauczyciele w-f prowadzą sportowe zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu profilaktycznego "Sportowa jesień i wiosna". Akcja umożliwia dzieciom, szczególnie z rodzin patologicznych, pożytecznie i ciekawie spędzić czas wolny od nauki, a dzieci poprzez sport bardziej integrować się, nabrać kondycji fizycznej.

Dzieci w szkole mają możliwość zdobycia karty rowerowej - egzamin prowadzony jest przez osobę uprawnioną. Treści teoretyczne dzieci poznają podczas zajęć wychowania komunikacyjnego, a praktyczne na zajęciach wychowania fizycznego.

W trosce o prawidłową postawę uczniów są prowadzone 2x w tygodniu dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z gimnastyki korekcyjo-kompensacyjnej w klasach O i I-III.

Nauczyciele w-f zapoznają uczniów ze sposobami udzielania pierwszej pomocy i zasad bezpieczeństwa. W ramach "ścieżki - edukacja prozdrowotna" realizowane są następujące zagadnienia:

1 - higiena osobista, odpowiedni ubiór podczas zajęć ruchowych, zasady hartowania ciała.

2 - zasady bezpieczeństwa na drodze podczas wychodzenia poza teren szkoły (las), bezpieczeństwo podczas gier zabaw i bezpiecznej organizacji zajęć ruchowych w terenie w zależności od pory roku, zasady ochrony (asekuracja) i samo ochrony w czasie wykonywania zadań ruchowych, sposoby udzielania pierwszej pomocy.

3 - przykłady form spędzania czasu wolnego w różnych porach roku dla zachowania zdrowia, sposoby wykorzystania naturalnych warunków środowiskowych i klimatycznych do organizacji zabaw i gier rekreacyjnych, dobór ćwiczeń kształtujących i innych czynności ruchowych pobudzających funkcjonowanie poszczególnych układów ciała, najczęściej występujące wady postawy, ich przyczyny występowania, sposoby korekcji, rola ćwiczeń kształtujących w korekcji wad postawy.

4 -sposoby kontroli intensywności wykonywanego wysiłku i regulowania odpowiednio do własnych możliwości, sposoby badania swojej sprawności, umiejętność samodzielnego przeprowadzenia z grupą ćwiczeń kształtujących (rozgrzewka), samokontrola i samoocena umiejętności działania na rzecz poprawy zdrowia, korekcja własnych błędów w czasie wykonywania zadań ruchowych, rozładowanie negatywnych emocji w sporcie.

5 - egzekwowanie zasad współpracy w zespole i wdrażanie do współdziałania, przestrzeganie zasad fair play, współpraca i pomoc uczniów w organizacji zajęć.

6 - poznawanie problemów i potrzeb kolegów niepełnosprawnych.

7 - stwarzanie możliwości poznawania i stosowania ruchu w jego przejawach na rzecz zdrowia, sprawności i zabawy.

Lucyna Włodarek
Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdańsku


Zaświadczenie onlinenumer online: 235 gości

reklama