Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
29
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Poradnik gimnastyki korekcyjnej dla rodziców "Mamo, Tato ćwicz razem ze mną"

Propozycje ćwiczeń domowych dla dzieci z wadami postawy

I Wstęp:

Kochani Rodzice

Ten zestaw ćwiczeń i wiadomości opracowałam z myślą o Was i Waszych pociechach.
Ćwiczenia wykonywane dwa razy w tygodniu, w szkole, na gimnastyce korekcyjnej to stanowczo za mało. Dziecko powinno ćwiczyć kilka razy w tygodniu, najlepiej codziennie.
Młodsze dzieci nie powinny ćwiczyć same, tylko pod kontrolą rodziców, gdyż wykonując ćwiczenia w niewłaściwy sposób mogą pogłębić już występującą wadę postawy.
Dlatego zachęcam do akcji "MAMO, TATO - ĆWICZ RAZEM ZE MNĄ".
Dziecku ćwicząc razem z rodzicami będzie raźniej, a Wy będziecie czuwać nad prawidłowym wykonywaniem ćwiczeń.
Gimnastyka wyrównawcza wskazana jest nie tylko u dzieci i młodzieży szkolnej z wadami postawy. Jak najbardziej zalecana jest również dorosłym, szczególnie pracownikom wykonującym jednostajnie powtarzane czynności.
Ćwiczenia odpowiednio dobrane oddziaływują na całość naszego organizmu i u dorosłych mogą być czynnikiem profilaktycznym w utrzymaniu dobrej sprawności fizycznej, co wiąże się ściśle z dobrą postawą.
Zapraszam również na otwarte zajęcia gimnastyki korekcyjnej, abyście mogli egzekwować od swoich dzieci poprawne wykonywanie ćwiczeń domowych.

II Ogólne wiadomości dotyczące wad postawy:

Któregoś dnia patrząc uważnie na Wasze dziecko, stwierdziliście nagle, że zmieniła się na niekorzyść jego sylwetka, że "krzywią mu się plecy". Badanie lekarskie i zdjęcie rentgenowskie potwierdziło Wasze obawy, rozpoznano wadę postawy.

Co to jest prawidłowa postawa?

Postawą określamy układ ciała, jaki przybiera człowiek stojąc swobodnie w pozycji pionowej.
W prawidłowej postawie głowa nie powinna być wysunięta do przodu, lecz znajdować się ponad kręgosłupem. Barki również nie są wysunięte do przodu, łopatki przylegają do klatki piersiowej - nie odstają. Wystawanie brzucha nie powinno być zbyt duże. Stopy na dwa, trzy palce odstawione względem siebie, rzepki zwrócone do przodu.
Problem prawidłowej postawy to nie tylko estetyka, to prawidłowy rozwój i zdrowie dziecka.
(Sprawność układu ruchu, oddychania, krążenia i trawienia)

Co rozumiemy pod pojęciem wada postawy?

Określamy tak, odchylenie od ogólnie przyjętych, podanych cech prawidłowej postawy.
Osią całego ciała jest kręgosłup i dlatego jego ustawienie, i ukształtowanie ma zasadniczy wpływ na prawidłową postawę lub występowanie jej wad.

Przyczyny ich powstawania:

 • Przewlekłe schorzenia układu oddechowego, krążenia, układu kostno - stawowego
 • Wady wzroku i słuchu
 • Złe warunki bytowe i higieniczne (niedożywienie, brak snu, zmęczenie)
 • Jednostajny tryb życia
 • Zaburzenia psychiczne
 • Przyswojenie wadliwego "poczucia postawy"
 • Płasko - koślawe ustawienie stóp
 • Wady wrodzone

  Krytyczne okresy powstawania wad postawy

  W okresie szkolnym należy zwrócić uwagę na dwa krytyczne okresy, kiedy to powstaje najwięcej wad postawy:
  1. to wiek 6 -7 lat, związany ze zmianą trybu życia ( kilkugodzinne przebywanie w szkole, w pozycji siedzącej)
  2. związany ze "skokiem pokwitaniowym" (dzw. 11 - 13 lat. chł. 13 - 14 lat). Intensywny wzrost, zmiana proporcji ciała oraz układu środka ciężkości i brak pokrycia tych zmian siłą mięśni, stwarzają sytuację w której pogarsza się już występująca wada postawy
  Okres ten wymaga szczególnej uwagi rodziców, nauczycieli, lekarzy na dziecko, dla którego, jest to wiek ostatniej szansy wyrównania istniejących odchyleń

  Etapy korekcji

  Dziecko z niewielką wadą postawy nie uświadomi sobie tego stanu, bo nie odczuwa bólu. Dlatego musimy uświadomić dziecko o występującej wadzie postawy oraz negatywnych konsekwencjach grożących w przypadku pozostawienia sprawy własnemu biegowi. Przekonane o tym dziecko, będzie miało aktywny stosunek do procesu korekcyjnego. Proces ten jest przeważnie długotrwały, dlatego motywacja czynnego udziału dziecka musi być stale, umiejętnie podtrzymywana.
  Odpowiednio dobrane ćwiczenia są jednym z czynników oddziaływania korekcyjnego.
  Reasumując:
  I etap - to uświadomienie dziecku jego defektu i wzbudzenie aktywnego stosunku do jego zwalczania (ćwiczymy ...)
  II etap - to umiejętność skorygowania postawy, wytworzenia nawyku prawidłowej postawy oraz wykluczenie tego, co złe w postawie. Jest to zadanie trudne ze względu na utrwalenie nieprawidłowego nawyku "garbienia się". Na tym etapie stosujemy metodę:
  - samokontroli wzrokowej - dziecko przyjmuje przy lustrze prawidłową postawę (ustawienie kończyn dolnych, miednicy, brzucha, klatki piersiowej, barków, łopatek i głowy)
  Po opanowaniu umiejętności poprawiania postawy metodą wzrokową, przechodzimy do kolejnej metody:
  - czucia wewnętrznego tj. po skorygowaniu postawy przed lustrem, polecamy dziecku zamknąć oczy i zapamiętać swój układ ciała, później dokładamy dowolne ruchy kończyn górnych, sprawdzając co pewien czas swoją postawę w lustrze (otwiera i zamyka oczy)
  III etap - to wyrobienie zdolności do trwałego utrzymywania skorygowanej postawy (kontrola wzrokowa i czuciowa)
  IV etap - to utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w różnych warunkach, zbliżonych do czynności życia codziennego

  Treść tych etapów zawierają słowa:

  WIEDZIEĆ - CHCIEĆ - CZUĆ - UMIEĆ

  Typy wad postawy

  I Przednio - tylne skrzywienie kręgosłupa:

 • plecy okrągłe (kifoza) powstają wskutek wygięcia kręgosłupa ku tyłowi w odcinku szyjnym. Sylwetka ciała osobnika pochylona jest ku przodowi, głowa wychylona w przód, barki opuszczone i wysunięte ku przodowi, łopatki odstające, klatka piersiowa zapadnięta.
  - przeciwdziałamy plecom okrągłym stosując ćwiczenia rozciągające mięsnie klatki piersiowej oraz wzmacniające mięsnie grzbietu, zwłaszcza w odcinku piersiowym, mięsnie brzucha oraz mięsnie prostujące stawy biodrowe
 • plecy wklęsłe (lordoza) charakteryzują się zwiększonym wygięciem kręgosłupa ku przodowi w odcinku lędźwiowym i zmniejszeniem kifozy piersiowej. W sylwetce ciała widać
 • zwiększone przodopochylenie miednicy i obwisły brzuch.
  - stosujemy ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha, pośladków, grzbietu oraz rozciągamy odcinek lędźwiowy.
  Plecy okrągło - wklęsłe charakteryzują się nadmiernym pogłębieniem dwóch krzywizn kręgosłupa: w odcinku piersiowym ku tyłowi i w odcinku lędźwiowym ku przodowi.
  - przeciwdziałamy stosując ćwiczenia rozciągające mięśnie klatki piersiowej oraz wzmacniające mięśnie grzbietu, brzucha i pośladków
 • plecy płaskie charakteryzują się spłaszczeniem fizjologicznych krzywizn kręgosłupa. Sylwetka osobnika to lekkie wysunięcie głowy i klatki piersiowej ku przodowi, barki ściągnięte nadmiernie ku tyłowi i opuszczone, płaski brzuch. Ta wada występuje rzadko, sprzyja powstawaniu bocznych skrzywień kręgosłupa i jest trudna do poprawienia za pomocą gimnastyki korekcyjnej.

  II Boczne skrzywienia kręgosłupa

  Jest ono połączone zazwyczaj ze złą postawą, osłabieniem mięśni brzucha i grzbietu, przykurczem mięśni piersiowych, zapadniętą klatką piersiową. Stwierdza się często upośledzoną czynność układu oddechowego, a czasami również małą wydolność krążenia.

  Celem ćwiczeń w przypadkach bocznych skrzywień kręgosłupa jest:
  a) Zrównoważenie sił układu mięśniowego przez usunięcie przykurczeń mięśni i ograniczeń ruchów w stawach oraz wzmocnienie mięśni
  b) Zwiększenie wydolności układu oddechowego i krążenia
  c) Poprawienie postawy
  d) Poprawienie ogólnej kondycji i sprawności fizycznej

  III Propozycje ćwiczeń domowych

  UWAGI:
  1. Ćwicz w dobrze przewietrzonym pomieszczeniu, zawsze przed posiłkiem lub godzinę po nim.
  2. Ćwicz w stroju gimnastycznym, pod kontrolą domowników lub razem z nimi.
  3. 3. Poszczególne ruchy wykonuj wolno, zachowując kolejność
  4. Ćwiczenia oddechowe wykonuj szczególnie starannie.
  5. Gdy jesteś zmęczony odpocznij leżąc tyłem na twardym podłożu.

  ZALECENIA:
  1. Śpij na równym podłożu, w dobrze przewietrzonym pomieszczeniu.
  2. Unikaj czynności zbytnio obciążających kręgosłup, jak dźwiganie, skakanie, długie siedzenie w pozycji pochylonej przy odrabianiu lekcji czy oglądaniu telewizji.
  3. Książki noś w plecaku, na obu ramionach.
  4. Zwracaj uwagę na utrzymanie prawidłowej postawy ciała: w czasie posiłku, w szkole (oba łokcie na ławce).
  5. Stosuj w czasie dnia przerwy wypoczynkowe w pozycji leżącej.
  6. Wykonuj odpowiedni zestaw ćwiczeń domowych (podany poniżej), przeplatając go ćwiczeniami oddechowymi.
  7. Z każdego zestawu wybierz sobie po kilka ćwiczeń, stopniuj wysiłek pod kontrolą domowników, np. z leżenia tyłem możesz wybrać pierwszych pięć ćwiczeń, z leżenia przodem pięć innych itd.
  8. W razie wątpliwości zgłosić się do prowadzącej gimnastykę korekcyjną w Twojej szkole.

  Zestaw ćwiczeń w leżeniu na plecach
  (leżenie tyłem)

  1. P.w.- jak wyżej, prawa ręka wyprostowana za głową, lewa ręka wzdłuż tułowia
  Ruch- ciągniemy prawą rękę do góry, lewą nogę lekko unosimy- mocno wypychamy piętę, to samo powtórzyć lewą ręką i prawą nogą.
  2. P.w.- jak wyżej, ręce splecione na karku, kolana lekko zgięte
  Ruch- odrywanie głowy od podłoża, patrzymy na brzuszek, łokcie zostają w tyle.
  3. P.w.- ja wyżej
  Ruch- prostowanie raz jednej, raz drugiej nogi w stawie kolanowym, biodra przylegają do podłoża.
  4. P.w.- jak wyżej, jedna dłoń na karku, drugie ramię wzdłuż tułowia z dłonią przyklejoną do podłoża
  Ruch- unoszenie po skosie tułowia i głowy z dłonią na karku (oderwanie łokcia), patrzenie na dłoń na podłożu, zmiana ugiętej ręki i skłon w drugą stronę.
  5. P.w.- jak wyżej, woreczek na brzuchu
  Ruch- unoszenie głowy, patrzymy na woreczek, chwilę wytrzymać.
  6. P.w.- jak wyżej, dłonie na brzuchu trzymają woreczek (nogi ugięte w stawach biodrowych i kolanowych)
  Ruch- przejście do siadu, włożenie woreczka między stopy, przejście do leżenia, włożenie woreczka stopami w dłonie.
  7. P.w.- jak wyżej, ręce wzdłuż tułowia
  Ruch- unoszenie bioder w górę, wyprost prawej nogi w przód (udo na wysokości drugiego uda), opuścić prawą nogę i powrót do leżenia.
  8. P.w.- siad prosty, ręce w bok
  Ruch- przejście do siadu równoważnego (oderwanie wyprostowanych nóg od podłoża).
  9. P.w.- leżenie na plecach, nogi proste, ręce splecione na karku
  Ruch- przyciąganie kolan do brzucha, złapać rękoma za kolana, przyciągnąć czoło, powrót do P.w.
  10. P.w.- jak wyżej, nogi ugięte w stawach biodrowych i kolanowych
  Ruch-wznos nóg, pedałowanie (rowerek).

  ZESTAW II

  1. P.w.- leżenie na plecach, nogi zgięte, ręce splecione na karku
  Ruch- przyciąganie kolan do brzucha z jednoczesnym zbliżeniem łokci do kolan, powrót do P.w.
  2. P.w.- jak wyżej, ręce i nogi wyprostowane
  Ruch- przyciąganie prawego kolana do brzucha, złapać rękoma za kolano, przyciągnąć czoło, puścić, wyprost nogi, to samo powtórzyć lewą nogą.
  3. P.w.- jak wyżej, nogi zgięte, ręce splecione na karku
  Ruch- wznoszenie prawej nogi do pionu, przełożyć stopę za kolano lewej nogi, powrót do pionu, opuścić, to samo powtórzyć lewą nogą.
  4. P.w.- jak wyżej,
  Ruch- uniesienie głowy z dłonią na karku w górę z równoczesnym przyciągnięciem przeciwległego kolana do łokcia, drugi łokieć przylega do podłoża.
  5. P.w.- jak wyżej, nogi wyprostowane,
  Ruch- unoszenie głowy, spojrzeć na zgięte grzbietowo stopy, wytrzymać do 3, powrót do P.w.
  6. P.w.- jak wyżej, z podparciem na przedramionach, plecy koniecznie proste, silnie złącz łopatki
  Ruch- pedałowanie na przemian zginając i całkowicie prostując nogi w stawach biodrowych i kolanowych.
  7. P.w.- jak wyżej
  Ruch- przejście do siadu, wyciągnąć proste ręce w górę, wytrzymać, powrót do P.w.
  8. P.w.- jak wyżej, nogi proste
  Ruch- przyciąganie prawego kolana do lewego łokcia (drugi łokieć na podłożu), powrót do P.w.
  9. P.w.- siad prosty podparty (ręce ułożone szerzej niż barki)
  Ruch- unoszenie bioder w górę, ściągnięcie łopatek, patrzymy w górę, wytrzymać, powrót do P.w.
  10. P.w.- leżenie na plecach, nogi zgięte, ręce wzdłuż tułowia
  Ruch- przyciąganie kolan do brzucha, wyprost nóg w górę, zgiąć i postawić na podłożu.

  ZESTAW III

  1. P.w.- leżenie na plecach, wyprostowane ręce trzymają drążek przed sobą, nogi wyprostowane
  Ruch- ugięcie nóg w stawach biodrowych i kolanowych, ciągnąc piętami po podłodze zbliżamy kolana do klatki piersiowej, powrót tą samą drogą piętami po podłodze aż do wyprostu nóg.
  2. P.w.- jak wyżej, ręce wzdłuż tułowia
  Ruch- uderzanie na zmianę piętami i palcami nóg o podłogę (trzy uderzenia piętami, skurcz nóg i trzy uderzenia palcami nóg blisko pośladków
  3. P.w.- jak wyżej, nogi zgięte w lekkim rozkroku
  Ruch- oderwania głowy i górnej części tułowia, ręce między kolana, wytrzymać, powrót do P.w.
  4. P.w.- jak wyżej, chwyt rękoma za podudzia
  Ruch- kołyska na plecach
  5. P.w.- jak wyżej, nogi w rozkroku, ręce z drążkiem za głową
  Ruch- skłon w przód na prawą nogę, powrót do leżenia i skłon na lewą nogę.
  6. P.w.- jak wyżej, ręce trzymają nogi od krzesła lub stołu, nogi zgięte
  Ruch- przechylanie nóg w lewo i w prawo
  7. P.w.- jak wyżej, nogi zgięte, ręce na karku
  Ruch- pedałowanie gdy jedna noga jest wyprostowana to druga jest zgięta
  8. P.w.- jak wyżej, ręce wzdłuż tułowia
  Ruch- unoszenie rąk w górę po dotknięciu do podłogi przenosimy je bokiem do P.w.
  9. P.w.- jak wyżej, nogi wyprostowane, ręce na karku
  Ruch- zataczanie prawą nogą prosta w kolanie dużych kółek na zewnątrz i do wewnątrz, to samo powtórzyć drugą nogą.

  Zestaw ćwiczeń w leżeniu na brzuch
  (leżenie przodem)

  Zestaw I (kocyk podkładamy pod brzuch)

  1. P.w. - leżenie na brzuchu, ramiona wyprostowane w przód, nogi wyprostowane i złączone.
  Ruch - rozciąganie kręgosłupa przez uniesienie ręki i przeciwległej nogi, czoło dotyka podłoża, wytrzymanie, to samo druga ręka i noga.
  2. P.w. - jak wyżej, dłonie na karku
  Ruch - unoszenie głowy i ugiętych ramion do góry, broda przyciągnięta do klatki piersiowej, nogi przylegają do podłoża.
  3. P.w. - jak wyżej
  Ruch - unoszenie głowy i ugiętych ramion do góry, broda jak wyżej, nogi przylegają do podłoża.
  4. P.w. - jak wyżej, ramiona ugięte w łokciach, czoło oparte na dłoniach
  Ruch - ugięcie nogi w stawie kolanowym, lekkie unoszenie kolana w górę, biodro przylega do podłoża, wyprost nogi, to samo z drugą nogą.
  5. P.w. - jak wyżej, wyprostowane ramiona w bok, czoło dotyka podłoża
  Ruch - uniesienie głowy i ramion w górę, trzykrotne uderzenie otwartą dłonią o podłoże, powrót do leżenia.
  6. P.w. - jak wyżej, ramiona wyprostowane w przód z laską w dłoniach
  Ruch -
  1) uniesienie głowy, ramion wraz z laską i tułowia w górę
  2) zgięcie ramion i przeniesienie laski za głowę
  3) wyprost ramion w przód
  4)opad tułowia, ramion i głowy do p.w.
  7. P.w. - jak wyżej, ramiona ugięte w stawach łokciowych, czoło oparte na dłoniach
  Ruch - równoczesne uniesienie wyprostowanych nóg w górę, następnie rozkrok, wytrzymanie, złączenie nóg i opuszczenie na podłożę.
  8. P.w. - jak wyżej, laska trzymana w dłoniach spoczywa na pośladkach, czoło dotyka podłoża, nogi wyprostowane i złączone
  Ruch - uniesienie głowy, tułowia i ramion z laską w górę, broda przyciągnięta do klatki piersiowej.
  9. P.w. - jak wyżej, ramiona w bok lekko zgięte, w dłoniach książki lub woreczki
  Ruch - uniesienie głowy, ramion z woreczkami i tułowia w górę, broda przyciągnięta do klatki, nogi złączone przylegają do podłoża.
  10. P.w. - jak wyżej, ramiona ugięte w stawach łokciowych, czoło oparte na dłoniach
  Ruch - uniesienie wyprostowanych nóg w górę, naprzemienne ruchy nóg w górę i w dół, nie dotykając do podłoża ("nożyce").

  Zestaw II

  1. P.w. - leżenie na brzuchu, ramiona wyciągnięte w przód, dłonie złączone w strzałkę, czoło dotyka podłoża, nogi złączone.
  Ruch - jednoczesne wyciąganie ramion w przód a nóg do tyłu bez odrywania od podłoża
  2. P.w. - jak wyżej, jedno ramię wyprostowane w przód, drugie leży wzdłuż tułowia
  Ruch - uniesienie głowy (broda przy klatce piersiowej), obu ramion i tułowia w górę, naprzemienne ruchy ramion, do przodu i do tyłu, nad podłożem (suchy kraul)
  3. P.w. - jak wyżej, dłonie splecione na pośladkach, czoło na podłożu
  Ruch - ściąganie łopatek, unoszenie głowy i tułowia w górę z równoczesnym skrętem głowy, raz w jedną, raz w drugą stronę (broda przy klatce piersiowej).
  4. P.w. - jak wyżej, dłonie pod czołem
  Ruch - naprzemienne unoszenie prostych nóg w górę, stopa przyciągnięta.
  5. P.w. - jak wyżej
  Ruch - unoszenie głowy na dłoniach do góry, wytrzymanie, powrót do leżenie.
  6. P.w. - jak wyżej, ręce wyciągnięte w przód
  Ruch - unoszenie prostych ramion do góry (głowa patrzy na materac)
  7. P.w. - jak wyżej, ramiona ugięte, czoło oparte na dłoniach, nogi złączone obciążone książką, woreczkiem
  Ruch - uniesienie złączonych nóg w górę, pokonywanie ciężaru książki
  8. P.w. - jak wyżej, ręce splecione na pośladkach
  Ruch - ściągnięcie łopatek, głowa patrzy na materac, powrót do leżenia
  9. P.w. - jak wyżej, wyprostowane ręce w bok
  Ruch - unosimy tułów i ramiona nad podłogę, naśladując startujący samolot, powrót do leżenia
  10 . P.w. - jak wyżej, ramiona pod brodą
  Ruch - przyciąganie prawego kolana płasko po materacu, do prawego łokcia (jak przy pływaniu żabką), to samo powtórzyć drugą nogą.
  11. P.w. - jak wyżej, ręce wyprostowane w przód trzymają piłkę
  Ruch - wypchnięcie piłki tak, aby odbiła się od oznaczonego punktu i wróciła do ćwiczącego (piłki nie odrywamy od podłoża)

  Zestaw III

  1. P.w. - leżenie na brzuchu, prawa ręka wyprostowana za głową, lewa ręka wzdłuż tułowia
  Ruch - ciągniemy prawą rękę do góry, lewą nogę lekko unosimy-mocno wypychamy piętę, to samo powtórzyć lewą ręką i prawą nogą.
  2. P.w. - jak wyżej, wyprostowane ramiona przeniesione w przód, w dłoniach woreczek
  Ruch - uniesienie głowy i górnej części tułowia, podajemy woreczek z ręki do ręki nad podłożem
  3. P.w. - jak wyżej,
  Ruch - przełożenie woreczka z ręki do ręki nad podłożem a następnie przeniesienie rąk, bokiem w tył i przełożenie woreczka nad pośladkami
  4. P.w. - jak wyżej, ramiona ugięte, czoło na dłoniach
  Ruch - uderzenie razem prostymi nogami o podłoże
  5. P.w. - jak wyżej, ręce wyprostowane w bok trzymają woreczki
  Ruch - unoszenie głowy i tułowia (patrzymy na materac), obciążone ręce zataczają kółka, brzuch przylega do podłoża, ćwiczymy 3 x 3, następnie zmieniamy kierunek
  6. P.w. - jak wyżej, ręce ugięte, broda oparta o dłonie
  Ruch - mocne napięcie mięsni pośladkowych, wytrzymanie, rozluźnienie, powtarzamy 4 razy
  7. P.w. - jak wyżej, nogi ugięte w stawach kolanowych pod kątem prostym
  Ruch - unoszenie i opuszczanie ugiętej nogi, raz prawa, raz lewa (nie odrywać bioder), powtórzyć 8 razy
  8. P.w. - jak wyżej, wyprostowane ręce z woreczkami przeniesione w bok
  Ruch - nieznaczne uniesienie głowy wraz z tułowiem i zetknięcie dłoni przed sobą, a następnie za plecami
  9. P.w. - jak wyżej, wyprostowane ręce w przód
  Ruch - skłon tułowia w tył z klaśnięciem z przodu, wyprost tułowia i dwukrotne klaśnięcie o uda
  10. P.w. - jak wyżej, ręce wyprostowane trzymają laseczkę pionowo, opartą o podłogę
  Ruch - wchodzenie rękoma po laseczce do góry, wypychanie jej do przodu, powrót do p.w.

  UWAGA:
  1.Ilość powtórzeń 5 - 10, w zależności od zaawansowania
  2. Co drugie ćwiczenie przeplatać ćwiczeniem oddechowym

  Propozycja ćwiczeń oddechowych
  (na 1 - 2 wykonujemy wdech, na 3-4-5 wydech)

  1. P.w. - postawa, ręce wzdłuż tułowia
  Ruch - wznos ramion przodem w górę - wdech, opuszczenie ramion bokiem w dół - wydech
  2. P.w. - leżenie na plecach, nogi ugięte w stawach biodrowych i kolanowych, dłonie na karku, łokcie przylegają do podłoża
  Ruch - głęboki wdech przez nos i powolny wydech przez usta z syczeniem
  3. P.w. - jak wyżej, woreczek leży na brzuchu
  Ruch - głęboki wdech przez nos, woreczek unosi się i powolny wydech przez usta z syczeniem
  4. P.w. - jak wyżej,
  Ruch - uniesienie bioder w górę - wdech, opuszczenie - wydech
  5. P.w. - jak wyżej, ręce wzdłuż tułowia
  Ruch - głęboki wdech przez nos z równoczesnym przeniesieniem ramion przodem w górę, powolny wydech przez usta, ramiona w dół
  6. P.w. - jak wyżej, dłonie na karku, łokcie zbliżone do siebie
  Ruch - głęboki wdech, przeniesienie łokci w bok na podłoże, powolny wydech, łokcie zbliżamy do siebie
  7. P.w. - jak wyżej, ręce wzdłuż tułowia
  Ruch - ręce bokiem w górę-wdech, powrót rąk tą samą drogą - wydech (ręce mogą być obciążone woreczkiem)
  8. P.w. - jak wyżej
  Ruch - uniesienie zgiętej, lewej nogi do brzucha z jednoczesnym uniesieniem prawej ręki w tył za głowę - wdech, powrót do leżenia -wydech (na zmianę)
  9. P.w. - leżenie przodem, ręce pod brodą
  Ruch - skłon tułowia w tył- wdech, powrót do leżenia - wydech
  10. P.w. - jak wyżej, ręce w przód
  Ruch - "pływanie żabką" - wdech, powrót do "strzałki" - wydech, z jednoczesnym przesuwaniem rąk po podłożu, jak najdalej w przód (głowa lekko uniesiona)
  11. P.w. - postawa, ręce opuszczone wzdłuż tułowia, ściągnięte łopatki
  Ruch - podczas marszu wdech -obracaj dłonie na zewnątrz wydech - obracaj dłonie do wewnątrz

  Ćwiczenia w siadzie lub klęku

  1. P.w. - klęk podparty
  Ruch - przyciąganie prawego kolana do lewej dłoni, to samo powtórzyć lewą nogą
  2. P.w. - jak wyżej, dłonie ustawione palcami do siebie
  Ruch - "koci grzbiet"
  3. P.w. - siad na piętach, ręce na kark
  Ruch - ściąganie łopatek
  4. P.w. - jak wyżej
  Ruch - wyciągnięcie rąk do przodu po materacu do skłonu japońskiego, powrót dłońmi do kolan
  5. P.w. - siad skrzyżny, ręce na kolanach
  Ruch - uniesienie rąk wysoko w górę, a następnie położenie ich daleko przed sobą na podłodze, powrót dłoni na kolana
  6. P.w. - siad rozkroczny plecami do ściany, dłonie na kolanach, woreczek na głowie
  Ruch - wypychanie woreczka głową w górę (nie unosimy barków)
  7. P.w. - klęk podparty, głowa przedłużeniem pleców
  Ruch - uniesienie do poziomu pleców, wyciągnięcie ręki oraz przeciwległej nogi, wytrzymanie - rozciąganie
  8. P.w. - siad prosty, dłonie oparte z tyłu
  Ruch - ugięcie jednej nogi i przesuwanie palcami stopy po nodze wyprostowanej, to samo drugą nogą
  9. P.w. - siad, laska trzymana oburącz, ustawiona pionowo pomiędzy ugiętymi nogami
  Ruch - chwyt laski palcami stóp i przesuwanie w górę i w dół
  10. P.w. - siad prosty, piłka położona na stopach
  Ruch -unoszenie nóg aby piłka stoczyła się na brzuch
  11. P.w. - siad skulony podparty, łopatki ściągnięte
  Ruch - naprzemienne wznosy ugiętych nóg do siadu równoważnego
  12. P.w. - klęk podparty
  Ruch - naprzemienne wymachy nogi w tył i ręki w przód
  13. P.w. - jak wyżej
  Ruch - wyprost kolan do skłonu podpartego w przód
  14. P.w. - siad skulony przy ścianie, plecy przywarte do niej
  Ruch - wyprost nóg z jednoczesnym wznosem rąk w górę i powrót do p.w.

  IV Sport i wychowanie fizyczne w wadach postawy

  Dzieci z wadami postawy powinny korzystać nie tylko z odpowiednich ćwiczeń korekcyjnych, ale i innych zajęć ruchowych, nawet niektórych dyscyplin sportowych.
  Obecnie uważa się, że przy wadach postawy, a szczególnie przy bocznym skrzywieniu kręgosłupa, znaczenie lecznicze ma przede wszystkim pływanie. Wpływa ono harmonijnie i wszechstronnie na rozwój mięsni, zwiększa ich siłę, wzmacnia układ nerwowy, pobudza krążenie i oddychanie oraz działa hartująco. Możliwość odciążenia tułowia w wodzie stwarza dogodne warunki dla korekcji kręgosłupa. Natomiast ćwiczenia oddechowe z pokonywaniem oporu wody, zwiększają pojemność życiową płuc.
  Godne zalecenia, w okresie zimy, jest uprawianie dla przyjemności narciarstwa, łyżwiarstwa (bez skoków) oraz saneczkarstwa, które wpływają dodatnio na układ krążeniowo - oddechowy dziecka oraz wzmacniają mięśnie całego ciała.
  Dzieci mogą również uprawiać wiele dyscyplin sportowych np. piłka siatkowa, koszykowa (oczywiście rekreacyjnie) przy nieco zmienionej technice (wyeliminować skoki, wprowadzić rzuty oburącz, jeżeli jednorącz - to zamiennie prawą i lewą ręką).
  Mniej polecana jest jazda na rowerze, która wymaga wyłącznie pracy nóg w pozycji siedzącej.
  Doskonałym środkiem kształtowania postawy mogą być odpowiednio dobrane gry i zabawy z piłką (chwyty i rzuty oburącz), gra w kometkę (trzymamy rakietką oburącz lub na zmianę), ringo (też zamiennie) a zwłaszcza zabawy i gry ruchowe na czworakach.
  Wymienione dyscypliny sportowe nie zastąpią ćwiczeń korekcyjnych, wzmacniających grupy mięśniowe odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy.
  Dzieci z wadami postawy nie powinny być zwalniane z lekcji
  W-F bez porozumienia z lekarzem ortopedą lub specjalistą rehabilitacji. Nie uczestniczenie w w/w lekcjach, nie tylko pozbawia dzieci tak potrzebnego ruchu, ale także źle wpływa na ich psychikę. O uprawianiu sportu wyczynowego nie może być mowy.

  V Bibliografia
  1. J. Kołodziej, K. Kołodziej, I. Momola "Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna w szkole" FOSZE, Rzeszów 1998
  2. R. Jezierski "Gimnastyka korekcyjna" "BK", Wrocław 1999
  3. M. Kotecka - Noceń, H. Płukarz "Skrzywienie kręgosłupa u dzieci", PZWL, Warszawa 1982
  4. J. Bubińska, A. Krzyżanowska, A. Michocka-Meler "Ćwiczenia w wadach postawy u dzieci i młodzieży do codziennego stosowania", Z.U.P.,Kalisz 1994
  5. A. Rosłowski, K. Sroczyńska "Rehabilitacja lecznicza" "Sport i turystyka", W-wa 1976
  6. K. Milanowska "Kinezyterapia", PZWL, W-wa 1970
  7. S. Owczarek, M. Bondarowicz "Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej" WSiP, W - wa 1997
  8. Kuratorium Oświaty i Wychowania: "Materiały pomocnicze dla nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną w szkole" Kalisz 1990
  9. M. Kutzner - Kozińska "Korekcja wad postawy" WSiP, W - wa 1986
  10. M. Kutzner - Kozińska, K. Wlaźnik "Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6 - 10 letnich" WSiP, W - wa 1988

  Maria Tumiłowicz
  Zespół Szkół nr 5 w Kaliszu


 • Zaświadczenie online  numer online: 65 gości

  reklama