Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2825
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Czy przedszkole jest potrzebne ? - refleksje nauczyciela praktyka

Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie sześcioletniej szkoły podstawowej. Przedszkole jest więc naszą pierwszą placówką i dlatego też pozostaje, u większości z nas, na długo w pamięci. Warto więc zadać sobie pytanie, czy przedszkole dla większości dzieci jest to zło konieczne czy zupełnie przeciwnie miejsce radości, gdzie panuje miła atmosfera i przyjemne wspomnienia?

Przedszkole pełni wiele funkcji zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. W placówce tej najwcześniej bowiem rozpoznawane są możliwości dziecka, co jest istotne także dla rodzica. Tutaj dziecko ma możliwość rozwijania specyficznych dla siebie właściwości, uzdolnień oraz skłonności. Nauczyciele natomiast udzielają dyskretnej, bardzo subtelnej pomocy dzieciom w ich wysiłku poznawania świata. Wyżej wymienione, przeze mnie, zadania przedszkola można przyłączyć do funkcji diagnostyczno - prognostycznej jaką pełni ono w pierwszej kolejności. W przedszkolu dzieci mają szansę także przeżycia radości, samodzielności. Jest to dla nich niezapomniane wrażenie, kiedy mogą zrobić coś same, "pod okiem" nauczyciela. Dzieci uczą się również współpracować, jednoczą się ze sobą; to tutaj bowiem powstają pierwsze przyjaźnie albo też kłótnie. Dzieci spotykają się w przedszkolu z różnymi sposobami organizacji działania: praca w grupie, praca w parach itp. Tutaj dziecko, przy pomocy nauczyciela może weryfikować swoją wiedzę samodzielnie, porównując wiedzę nową z uprzednią, zdobywa nowe doświadczenia. Eksperymentowanie, pozwalanie dzieciom na skojarzenia, wymyślanie, tworzenie, otwartość to także możliwości jakie dziecko spotyka w tej placówce. Dziecku stwarzane są tutaj też szanse poznawania przez dziecko własnych kompetencji; stwarzanie okazji do poznawania. Jest to rozwijająco - kształcąca funkcja przedszkola. Istotną funkcją placówek przedszkolnych jest również wspomaganie zabiegów wychowawczych rodziców. Nauczyciele pracujący w przedszkolu informują rodziców o zachowaniu się dziecka. Z tym wiąże się również uzgadnianie kierunku, rodzaju, zakresu działań wychowawczych w przedszkolu i w szkole. Rodzice mogą także wspólnie z nauczycielami opracowywać warunki do rozwoju dzieci, mogą oni także włączyć się w urządzanie sal w przedszkolu. Przedszkole zapoznaje także rodziców z możliwościami współistnienia z dziećmi; poszukuje też przyczyn złych zachowań dzieci, a zarazem pedagogizuje rodziców.

Placówki przedszkolne zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Podsumowując wszystkie powyższe argumenty, należy stwierdzić, że przedszkole jest źródłem wrażeń i spostrzeżeń niezbędnych do pracy myślowej, tworzenia pojęć, rozwijania mowy, może ono również dostarczyć wzorów postępowania, sprzyja kształtowaniu więzi społecznych, wielu postaw: współzawodnictwa, zaradności, jak też wyrabianiu wielu umiejętności przydatnych w życiu.

Uważam, że przedszkole jest potrzebne, spełnia bowiem wiele walorów, potrzeb w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Barbara Biernat
Zespół Szkół nr 1
Publiczne Przedszkole w Godzieszach Wielkich


Zaświadczenie onlinenumer online: 56 gości

reklama