Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2799
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Utrwalenie prawidłowej wymowy głosek syczących

Program autorski dotyczący terapii logopedycznej przeznaczony dla ucznia klasy drugiej szkoły podstawowej.

Dziecko siedmioletnie powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo. Często jednak okres ten przedłuża się i rozwój mowy bywa nieco opóźniony. Przyczyn wad wymowy jest wiele. Zaliczyć można do nich między innymi niską sprawność narządów mowy, zaburzenia słuchu fonematycznego i aparatu oddechowego oraz naśladownictwo wadliwej wymowy rodzeństwa lub kogoś z rodziców. Często dzieci posiadające wadę wymowy zaczynają izolować się od rówieśników. Wzrasta u nich niechęć do mówienia. Wady wymowy utrudniają naukę szkolną, powodują niekiedy zaburzenia w pisaniu. Bez odpowiedniej pomocy ze strony logopedy dziecko "nie wyrośnie z wady wymowy", jak przypuszczają niektórzy rodzice. Ważne jest również nie tylko wypracowanie poprawnej wymowy danej głoski, ale również jej utrwalenie i samokontrola dziecka w trakcie i po zakończeniu terapii logopedycznej.

Najważniejsze są ćwiczenia narządów mowy mających na celu wypracowanie precyzyjnych ruchów języka, warg oraz podniebienia miękkiego. Aby prawidłowo wymawiać głoski dziecko musi też posiadać odpowiednią ruchomość języka i warg oraz położenia narządów mowy. Ćwiczenia narządów mowy wpływają na doskonalenie wyrazistości mowy oraz poprawiają dykcję.

Ćwiczenia oddechowe usprawniają aparat oddechowy, zwiększając pojemność płuc i wydłużając fazę wydechową, dzięki czemu dziecko wypowiada ciągi wyrazowe bez przerywania i wykonywania dodatkowych wdechów powietrza.

Zaburzony słuch fonematyczny to trudności w zakresie różnic głosek izolowanych, sylab, bądź wyrazów bliskobrzmiących. Mogą to być też trudności w zakresie analizy (głoskowej, sylabowej, wyrazowej, zdaniowej), bądź też w zakresie syntezy i różnicowania słuchowego głosek. Bywa tak często w przypadku seplenienia. Ćwiczenia słuchu fonematycznego odgrywają istotną rolę w terapii logopedycznej. Pozwalają wyczulić słuch dziecka na wadliwą wymowę i dostrzec różnicę miedzy wymową prawidłową danej głoski i wymową wadliwą.

Po uzyskaniu głoski izolowanej utrwalamy ją u dziecka w sylabach, wyrazach, zdaniach, wierszykach, opowiadaniu treści obrazków, historyjek obrazkowych itp. Ćwiczenia te mają również na celu poszerzenie słownictwa i wyuczenia właściwego stosowania poszczególnych części mowy.

Ćwiczenia muzyczno - ruchowe kształcą między innymi poczucie rytmu i ruchu całego ciała (makroruchy), które wpływają pośrednio na usprawnienie narządów mownych (mikroruchy), gdyż ułatwiają ich ćwiczenie.

Korekcję wadliwej wymowy dobrze jest prowadzić w formie zabawowej, która jest dostosowana do aktualnego rozwoju psychofizycznego dziecka.

Opracowany program terapii logopedycznej pozwoli uczniowi udoskonalić prawidłową wymowę głosek s, c, z, dz.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Arleta Kubacka-Gill


Zaświadczenie onlinenumer online: 49 gości

reklama