Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2789
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Podstawy ekologii w Basenie Morza Bałtyckiego

Problemy ekologiczne przybrały obecnie wymiary ogólnoświatowe. Cokolwiek by się nie działo w najdalszym zakątku świata, wpływa na warunki życia ludzi w innym miejscu. Wycinanie wilgotnych lasów równikowych w dorzeczu Amazonki wpływa na brak wody w innych rejonach świata. Równowaga w środowisku przyrodniczym została poważnie zakłócona. Pojawia się coraz więcej raportów ukazujących tragiczne skutki bezmyślnej działalności człowieka. Za rozwój cywilizacji, za naszą wygodę, upodobania estetyczne, przyroda płaci ciężki haracz. Niewłaściwe zachowania w stosunku do przyrody wynikają przeważnie z niedbalstwa lub niewiedzy. Staje się wciąż pilną sprawą kształtowanie właściwych postaw ludzi oraz ich kultury obcowania z przyrodą. Świadomość sytuacji zagrożenia będącego wynikiem urbanizacji, industrializacji, motoryzacji, informatyzacji i nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych spowodowała podjęcie działań proekologicznych i potrzebę wdrażania ekorozwoju do codziennego życia każdego z nas.

Edukacją ekologiczną trzeba objąć ludzi już od wczesnego dzieciństwa. W programie szkoły podstawowej, obowiązującym do czasu wprowadzenia reformy edukacji, problematyce ekologicznej poświęcano niewiele miejsca, dlatego nie trzeba było długo czekać na skutki wynikające z braku świadomości ekologicznej. A są to między innymi: ogromny wzrost różnego typu uczuleń u ludzi, rozszerzenie się chorób dotychczas w ogóle nieznanych, wymieranie niektórych gatunków roślin i zwierząt, itp., Dlatego bardzo istotnym jest, aby edukację ekologiczną rozpoczynać już od przedszkola. Obecnie większość dzieci styka się z problematyką ochrony środowiska dopiero w czasie nauki szkolnej. Szczególnie dzieci wiejskie, które nie uczęszczają do przedszkola.

(...)

ilustracja

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

mgr Dariusz Jaworski
Zespół Szkół w Krasińcu


Zaświadczenie onlinenumer online: 199 gości

reklama