Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2735
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Niedojrzałość szkolna i dysleksja - przyczyny szkolnych niepowodzeń uczniów

Fakt pójścia do szkoły stanowi zwykle dla dziecka wielkie przeżycie.

Razem z dzieckiem fakt ten przeżywają rodzice. Wokół dziecka tworzy się atmosfera nagłego zainteresowania. Rodzina rozmawia z pierwszoklasistą o czekających go problemach. Dla większości rodziców najważniejsza wydaje się nauka czytania i pisania. Często, poza intelektualnymi, nie dostrzegają innych czynników ułatwiających dziecku start szkolny. Większość dzieci osiąga tzw. "gotowość" do pisania i czytania dopiero w siódmym roku życia i uczenie 6-latka mija się z celem.

Aby ocenić dojrzałość szkolną dziecka należy wziąć pod uwagę trzy aspekty rozwoju psychofizycznego dziecka. Są to:

 • rozwój umysłowy
 • rozwój fizyczny
 • rozwój społeczno-emocjonalny.

  Na dojrzałość szkolną mają wpływ przede wszystkim czynniki biologiczne, środowiskowe i wychowawcze. Rodzice powinni szczególnie dbać o to, aby dzieci rozwijały się harmonijnie umysłowo, ruchowo i społecznie. Rola rodziców powinna przede wszystkim polegać na:

 • Dbałości o zdrowie fizyczne dziecka, poprzez min.: kontrole lekarskie, stosowanie się do wskazań lekarzy oraz stworzenie możliwie jak najlepszych warunków bytowych.
 • Kształtowaniu prawidłowej wymowy, rozwijaniu słownictwa, poprzez min.: częste rozmowy, utrzymywanie ścisłych kontaktów z dzieckiem oraz zapewnienie mu towarzystwa rówieśników.
 • Rozwijaniu logicznego myślenia i umiejętności zapamiętywania, poprzez min.: pobudzanie dziecka do obserwacji, rozmowy na określone tematy, wyjaśnianie dziecku niezrozumiałych dla niego pojęć, pomoc w wyciąganiu przez dziecko wniosków i interpretowaniu obserwowanych zjawisk.
 • Wyrabianiu umiejętności spostrzegania istotnych szczegółów, analizowania, syntetyzowania - poprzez gry i zabawy np.: gry kostkowe, domino, historyjki obrazkowe, układanki.
 • Dbałości o prawidłowy rozwój sprawności rąk, poprzez: rysowanie, kalkowanie, kolorowanie, wycinanie, lepienie z plasteliny itp.
 • Nauczeniu szanowania pomocy szkolnych - poprzez przyzwyczajanie dziecka do utrzymywania porządku w najbliższym otoczeniu.
 • Rozbudzeniu zainteresowania szkołą, nauką - poprzez odpowiednio prowadzone rozmowy.
 • Przygotowaniu do samodzielności w obsługiwaniu siebie - poprzez wcześniejsze wymagania w tym zakresie.
 • Wyrobieniu umiejętności współżycia w grupie - poprzez zapewnienie kontaktów z rówieśnikami.
 • Stworzeniu odpowiednich warunków do odrabiania lekcji - poprzez zapewnienie dziecku spokoju, miejsca do odrabiania lekcji, uregulowanie trybu życia.

  (...)


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  Beata Wójcicka
  Zespół Szkół Nr 2 w Brwinowie


 • Zaświadczenie online  numer online: 52 gości

  reklama