Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2724
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Płaskostopie - budowa stopy, metody badawcze, profilaktyka oraz korekcja nabytych wad

Ciągły postęp cywilizacji niesie automatyzację codziennego życia człowieka, co ogranicza jego aktywność ruchową powodując dominację sedenteryjnego trybu życia. Następuje spadek udziału ruchu w życiu codziennym. Szczególnie młode pokolenie jest podatne na zmiany warunków środowiskowych, manifestujących się poważnymi odchyleniami od normy w budowie i postawie ciała. Jak pisze T.Kasperczyk "można traktować postawę ciała człowieka, jako wyraz gotowości układu ruchowego do działania. Jest to z reguły postawa wyprostowana "uniesiona" ułatwiająca przejście ze stanu bezruchu do czynności".

W codziennym życiu rzadko zwracamy uwagę na to, jak kształtuje się organizm dziecka, a robimy to dopiero wtedy, gdy wady są już widoczne i trudno je usunąć. Okazuje się jednak, że wszelkim wadom można przeciwdziałać, możemy z nimi walczyć i to bardzo skutecznie.

Prawidłowa postawa ciała zabezpiecza organizm przed ujemnymi wpływami środowiska, co pozostaje w ścisłym związku z utrzymaniem zdrowia człowieka. Obserwując dzieci, młodzież oraz dorosłych zauważamy, że sprawność organizmu, jego zdolność do pracy w poważnej mierze uzależnione jest od jego postawy ciała. Jednym z istotnych elementów prawidłowej postawy ciała jest ustawienie kończyn dolnych oraz ukształtowanie stóp - narządu podporowego i nośnego. Stopa spełnia doniosłą rolę w lokomotoryczności człowieka. Jej konstrukcja w postaci uformowanego sklepienia podłużnego i poprzecznego zapewnia odpowiednie amortyzowanie wszystkich obciążeń, nacisków i wstrząsów ciała w pozycji pionizowanej, umożliwia poruszanie się, skoczność, bieganie. Na stan wykształcenia stopy duży wpływ wywierają warunki środowiska, wśród których najczęściej zmieniają się: rodzaj noszonego obuwia dyktowany często modą, podłoże po którym się człowiek porusza, aktywność fizyczna i obciążenie stopy.

Niemal wszyscy rodzimy się ze zdrowymi nogami. Wg Hockernbrucke 98% wszystkich ludzi przychodzi na świat ze zdrowymi nogami, lecz tylko 40% z nich zachowuje zdrowe stopy gdy dorośnie. W związku z tym im szybciej podejmiemy lepszą profilaktykę chorób stóp, tym lepsze uzyskamy efekty. Badanie stóp, a szczególności płaskostopia jest trudne ze względu na brak ujednoliconych probierzy oceny i sposobów badawczych dla różnych okresów rozwojowych. Większość badaczy zajmujących się badaniem stopy stwierdza, że płaskostopie u dzieci jest zjawiskiem powszechnym.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Bożena Wiśniewska
Szkoła Podstawowa w Ogonowicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 41 gości

reklama