Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2629
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Pomiar sprawności fizycznej uczniów szkoły podstawowej

Wielu metodyków sportu, lekarzy i biologów w swoich poczynaniach zmierza do celowego kierowania procesem wychowania fizycznego, co polega m.in. na racjonalnym doborze środków i metod oraz dostosowaniu wielkości obciążenia do psychofizycznych możliwości wychowanka.

Dobór ten warunkuje powstanie logicznego, pożądanego, skutecznie zabezpieczającego i integralnego związku między wzrostem sprawności fizycznej i rozwojem psychofizycznym wychowanka.

Sprawność fizyczna uwarunkowana jest wieloma czynnikami tj.:
- wydolność fizyczna,
- wrodzone uzdolnienia ruchowe,
- umiejętności ruchowe nabyte,
- cechy konstytucjonalne (wzrost, ciężar ciała),
- właściwości fizyczne ustroju,
- płeć, wiek,
- czynniki psychiczne (motywacja, zainteresowania).

Podwyższenie sprawności fizycznej stanowi jeden z głównych celów wychowania fizycznego. Dlatego też, rozwój sprawności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, powinien być badany, a uzyskane wyniki wykorzystywane do oceny, czy stosowane metody i środki nauczania są uzasadnione i właściwe.

(...)

W swojej pracy posługuję się próbami, które możliwe są do wykonania w warunkach naszej szkoły.
Przedstawione wyniki badań przeprowadzono w latach 2001-2004 r.
Pomiarami objęto dwie grupy dziewcząt (rocznik 1991) równoległych klas. Uczennice zostały poddane badaniom antropometrycznym oraz próbom sprawności fizycznej.
Pomiary antropometryczne obejmowały masę i wysokość ciała, mierzone za pomocą wagi lekarskiej wraz ze wzrostomierzem.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Małgorzata Kędzierska
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 133 gości

reklama